Syntéza holandského lékařského textu

  • 16.6.2022

Volba syntézy (zkrácení práce lékařem), tedy vyhodnocení, zda-li má smysl provádět syntézu či zda-li tato je vůbec smysluplná musí vyhodnotit lékař až na bázi konkrétní lékařské zprávy / lékařských zpráv. Na syntézu určitě nemůže být poskytnuto razítko úředního překladu, nebo úřední překlad je o doslovném, přesném a plně odpovídajícím originálu.

V případě holandského jazyka však takového lékaře, který by žil v ČR zajišťoval překlad, neznám. Takže v případě objednání u nás, bychom požádali našeho holandského externistu – soudního překladatele – aby provedl přibližný překlad a my (někdo z lékařů) můžeme ještě provést formální korekturu. Úřední překladatel holandského jazyka s lékařským vzděláním v ČR neexistuje.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Syntéza holandského lékařského textu