Technické překlady: MIKROSKOPY + REALIZACE NÁROČNĚJŠÍ GRAFIKY

  • 13.3.2018
Technické překlady angličtiny. Překlady manuálů s garancí kvality, termíny a konkurenční cenou. Překlady manuálů z anglického jazyka za nejlepší ceny. Účast ve výběrovém řízení samozřejmostí. Expresní kontakt na vedoucího překladatele překladů z angličtiny. Tel.: +420...

Technické překlady Z ANGLIČTINY. Překlady z oblasti medicínské techniky a laboratorních přístrojů: mikroskopy, inkubátory, nástroje – realizace tým MUDr. Schwarze. Překlady manuálů s garancí kvality, termíny a konkurenční cenou. Překlady manuálů z anglického a německého jazyka za nejlepší ceny. Účast ve výběrovém řízení samozřejmostí. Expresní kontakt na vedoucího překladatele překladů z němčiny. Tel.: +420…

Poslední technický překlad z angličtiny obsahoval problematiku INVERZNÍCH MIKROSKOPŮ v POLI ASISTOVANÉ REPRODUKCE se striktně medicínskou částí (asi 2 NS) a částí technickou – 47,5 NS. Samotný překlad v tecnické části: překlad práce s programem – který se týkal jeho popisků (nikoliv lokalizace) v menu. Překlad obsahoval konkrétně: nastavení medicínské části, část práce s optikou, část práce se záznamem videa, část týkající se databáze klientů, textová překladatelká práce – zaměřování na subjekt a část hardwarová (včetně popisku softwarové části). Princip laseru: laserový paprsek rozrušující strukturu ochrané vrstvy u asistované reprodukce (Témata technického a odborného diskurzu v překladu: pelikula, oplodnění na petriho misce, optická zařízení: všeobecná teorie, inverzní mikroskopy OLYMPUS).

Překlady z medicínské techniky: CHARAKTERISTIKA

Překlady z oblasti medicínské techniky a laboratorních přístrojů: mikroskopy, inkubátory, nástroje – realizace tým MUDr Schwarze. Překlad tohoto manuálu žádala mateřská německá firma – avšak objednávala a technicky řídila česká dceřinná pobočka. Výsledek zdravotně technického překladu: optimální. Poznámky klienta k věci zdvojení textu způsobeného grafickou prací: 5 X. Opraveno: téže den. V překladu kratší lékařskou část: prováděl lékař. Technickou část: technik. Vzniklé poznámky – rukou technika, pro dosažení nejlepší ceny překladu. Při dalším typu překladu: navrhujeme i přesto stejnou strategii.

Technické překlady z oblasti MEDICÍNSKÉ TECHNIKY – objednání ZDE.

Share Button