Jazyk technických překladů – němčina, angličtina

  • 8.3.2021
Překlady do slovenštiny z oblasti techniky a průmyslu. Překlady bezpečnostních / technických listů - MDSD do slovenského jazyka, ze slovenštiny, češtiny, angličtiny, němčiny. Expresním telefonu 7 dní v týdnu: 608 666 582

Překlady do norštiny z oblasti techniky a průmyslu. Překlady bezpečnostních / technických listů – MDSD do slovenského jazyka, ze slovenštiny, češtiny, angličtiny, němčiny. Expresním telefonu 7 dní v týdnu: 608 666 582

Německé technické překlad jsou důležitou součástí veškeré německo-české komponentistiky a souvisejících obchodních a industriálních okruhů. Pro technický překlad z německého jazyka se překladu věnuje český překladatel – akademik, nebo technik (Mgr., Ing., PhDr., PhD.): magistr v jazykovědě, inženýr ve strojírenství, stavebnictví, biotechnologii atd., doktor v jazykovědě – oba tituly přípustné. Pro technický překlad z českého jazyka se překladu věnuje rodilý mluvčí daného jazyka: němčiny, angličtiny. Český překlad z angličtiny zpracovává: český technický překladatel.

Technický překlad: do angličtiny

Zpracováním technických překladů (z angličtiny, jako výchozího jazyka anebo češtiny / mimo překlad do angličtiny pro tento případ) překladu do norštiny-švédštiny + dalších severských technických variant překladů/švédštiny (zdrojový jazyk pro technický překlad čeština-angličtina)/lotyštiny (zdrojový jazyk pro překlad: angličtina, ruština, italština – překlad do italštiny i s soudním ověřením)/polštiny (zdrojový jazyk pro technické překlad: slovenština a čeština) (a překladu do angličtiny) je realizována i série manuálů (u manuálů čistě grafického původu – možnost úpravy multi-jazykových verzí vložením požadované jazykové verze + lokalizace verzí + úprava a oprava grafiky u poškozených českých nebo anglických formátů PDF) a četné grafické návrhy štítků a mnohočetné návrhy štítků co do grafické podoby / návrhy etiket k produktům (MSDS – bezpečnostní listy + zákonné fráze pro etikety chemických výrobků + schválení grafického návrhu klienta: u etiket dochází primárně k dodání zákonných frází / stanovení rozměru etiket pak dle velikosti balení produktu) / návrhům etiket k chemickým látkám.

TECHNICKÉ FORMÁTOVÉ PŘEKLADY ANGLIČTINY: .PPTX

Ty jsou dodány v .pptx a obsahují bezpečnostní a technické a technické informace k technickým a jiným překladům z angličtiny, švédštiny. Taktéž protokoly o testu jsou ve formátech .dwg. Protokol o zkoušce obsahuje názvosloví k překladu jako: Název výrobce a distributora, Název produktu (distribuovaného na český a slovenský trh –  u bezpečnostních listů první dovozce nebo výrobce na českém slovenském trhu (zejména autokosmetika – časté téma výroby bezpečnostních listů – časté sety bezpečnostních listů)), Výrobní číslo. zcela jistě obsahuje jako: Testy jsou prováděny dle zkušebního předpisu výrobce, Prověření shody s technickou písemnou dokumentací, Zkoušky ochrany (bezpečnosti), atd.

 Žádáte-li vyhotovení technického překladu z/do ruštiny, nebo němčiny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,