Odborné překlady slovenštiny

  • 5.12.2014
Překlady slovenského jazyka pro formální i neformální použití. Překlady s ověřením a přkelady všech technických dokumentů pro další využití v průmyslu a při obchodování.

Překlady slovenského jazyka pro formální i neformální použití. Překlady s ověřením a překlady všech technických dokumentů pro další využití v průmyslu a při obchodování. Překlady do slovenštiny v rámci chemie a medicíny. Farmaceutické překlady. Poptávka a informace: +420 608…

Překlady slovenštiny s ověřením + právo: Veškeré trhem poptávané a překládané listiny. Mezi ně patří notoricky vyskytovené překlady listin a úředních dokladů z/do slovenského jazyka, jako: překlady smluv, překlady rodných listů, překlady dalších listů, překlady výpisů – resjtřík občanský, i obchodní. Nadále: překlady vysvědčení a diplomů, plných mocí, notářských zápisů + i s tlumočením. Dodací lhůty pro ověřené překlady krátkých listin se pohybují cca: 1 až 2 dny. Ohledně překladů smluv, provádíme kalkulaci na bázi počtu normovaných stran.

Překlady slovenštiny: chemie + medicína

Prestižní medicínské obory, jako překlady lékařských zpráv a vědeckých studií. Zde ale spíše vycházíme z dalších jazyků a slovenský překlad vzniká jako pasivní produkt, tedy jako překlad z dalšího cizího jazyka. Termíny pro medicínské překlady: překlady manuálů, lékařských zpráv, studií – činí normu do 10 normovaných stran/den. Překlady manuálů pro technické užití zpracováváme s kapacitou cca: 50 – 100 normovaných stran/týdně i pro nově příchozí zákazníky. Překlady z chemie a medicíny jsou zaručeny odborným kontextem poskytovaným našimi kolegy se vzděláním v biologických vědách.

Překlady do slovenského jazyka s Tradosem:

  • Rychlé zhodnocení nejlevnější varianty překladu.
  • Vyjádřená cena za překlad do slovenštiny v českých korunách nebo Eurech.
  • Slevy za opakování díky analýze Trados studio SDL.
  • Krátké ceny dodání slovenského překladu.

Překlady katalogů do SLOVENŠTINY 2014:

Realizace jazykové mutace překladu z angličtiny a němčiny, do slovenštiny a češtiny. Provádění překladu zákaznického katalogu k 15 výrobkům jedné výrobní řady – kávovary. Překlady návodům ke kávovarům, 15 kusů x 15 normovaných stran. Pořadí realizace překladu: 1. český překlad z angličtiny, 2. slovenský překlad z češtiny, tj. překlad z češtiny do slovenštiny. + vzniká několik Excelových souborů, kde se překládá i z němčiny, i z  angličtiny. Další jazykové verze Excelu: česky, slovensky a od klienta již dodáno francouzsky a portugalsky.

DTP: grafika – PDF

Ve věci překladu katalogů (KÁVOVARY – překlad do slovenštiny a češtiny) jsme od klientů obdrželi 15 manuálů v neoriginálním PDF. Nasává manuální konverze a výpočet normovaných stran v originále, které později budou převedeny do češtiny a normované slovenštiny. Překládaný český a slovenský text, vyjde, tedy po překladu 2 x. Po přeložení nastává opětná rekonverze do PDF. Klient má obdržet českou a slovenskou verzi přeloženého manuálu. Rekonverze a kontrola obsahu – tedy uspořádání „grafických částí slovenského a českého manuálu“ zabere více času, než pouhá konverze. Rekonverze a kontrola českých a slovenských textů jsou cca 90 % veškerých úkonů na překladech manuálů tohoto druhu.

Žádáte-li překlad slovenštiny v oborech technických a odborných, kontaktujte nás ZDE.

Překlad anamnézy: lekarské spravy neurologia slovenčina

Share Button
Zařazeno do témat: ,