Ověřené překlad polština

  • 20.12.2014
Tlumočení a překlad polského jazyka. Náš kolega odborník na polštnu je připraven fixovat termín pro tlumočení ve vaší firmě, při jednání, ať národním či mezinárodním. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582.

Tlumočení a překlad polského jazyka: Náš kolega odborník na polštnu je připraven fixovat termín pro tlumočení ve vaší firmě, při jednání, ať národním či mezinárodním. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582.

Ověřené překlad polština.:

Ověřený překlad z nebo do polštiny

Překladatel I-translators vyhotoví v případě potřeby ověřený soudní překlad z/do polštiny , neboli překlad s razítkem za cenu nezvýšenou o agenturní poplatky. Doba vyhotovení takto zaměřeného překladu se odvíjí dle náročnosti výchozího textu. Přeložení 1 strany textu z polštiny zabere českému překladateli 30 – 70 minut práce. Mezi další překlad polštiny: 1) Překlady bezpečnostních listů, 2) Technické překlad, 3) Překlady bezpečnostních listů z/do polštiny, 4) Webové překlad, 5) Obchodní překlad, 6) Právní překlad.

Oficiální/úřední/ověřené překlad z/do polského jazyka. Listinná forma překladu od soudního tlumočníka polštiny. Rychlý kontakt pro Prahu a celou ČR. Překlad bez poplatků. Polští a čeští tlumočníci s možností výjezdu za hranice s klientem.

Ověřené překlad polština

Ověřené, nebo-li úřední překlad jsou otázkou momentální reakce tlumočníka-překladatele na konkrétní požadavek volajících zákazníků. Ti zpravidla poždadují dva typy překladů do polštiny: 1) expresní překlad, např. smlouvy do polského jazyka, 2) nějaký překlad v delším horizontu, např. překlad diplomu. V prvním případě jsou to především volající firmy, vyžadující překlad nějakých stanov, nebo úředních dokladů k doložení úřadům.

Jste-li firma nebo občan, a žádáte-li ověřené překlad v jazyce polština – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,