Překlady angličtiny a švédštiny: 3D formáty

  • 4.12.2017
Překlad do angličtiny: Překlad z anglického jazyka: Úředně ověřené překlady. Překlady diplomů, překlady víz, překlady osobních dokladů. Překlady apostille, překlady s doložkou, překlady smluv. Expresní kontakt na hl. odpovědnou osobu: 608 666 582.

Překlad do angličtiny: Překlad z anglického jazyka: Úředně ověřené překlady. Překlady diplomů, překlady víz, překlady osobních dokladů. Překlady apostille, překlady s doložkou, překlady smluv. Expresní kontakt na hl. odpovědnou osobu: +420 608 666 582.

Nadále jako jediní na trhu četné formáty grafické pro ilustrační 3D software (tvorba plánů, bezpečnostních výkresů v sektoku požární ochrany apod), mezi tyto nejčastější patří koncovka DWG, nadále všechny: „Autocad, CAD, Adobe illustartor, Photoshop, PostScript, CorelDraw, všechny CAD/CAM, nadále méně časté: Solid Works, Solid Edge, Aitodesk Inventor, All Autodesk Products, AllPlan, 3dsMax, Maya“.

Překlady do angličtiny a švédštiny: manuály

Z angličtiny překládáme veškeré databáze (manualistika, IT databáze) a manuály. On-line a software databáze pro další import .csv souborů. Angličtinu nadále překládáme společně se švédštinou, tzn. lze vytvořit verze anglické pro další práci anebo pokračovat v tvorbě švédského překladu z anglické předlohy. Švédské a anglické překlady provádí rodilý mluvčí. Švédské a anglické překlady ve spolupráci s IT specialistou/překladatelem.

Překlady z angličtiny a švédštiny

Provádí švédský specialista ve spolupráci s českým překladatelem. Kapacita pro IT a technické překlady pro nově příchozí zákazníky 20 – 30 normovaných stan týdně, případně více – po proběhnutých jednáních.

FORMÁTY IN-DESIGN PRO PŘEKLAD DO ŠVÉDŠTINY

InDesign 2 and CS with the Adobe InDesign Tagged Text filter
InDesign CS2 through CS4 with the Adobe InDesign INX filter
InDesign CS4 and higher with the Adobe InDesign IDML filter

Kapacita překladů angličtiny

Dnes se ujímáme překladu do angličtiny vypracovávaného ze švédské předlohy, tedy švédského originálu. Jedná se opět o technický text a technickou švédštinu a její překlad do technické angličtiny. Překlad 1 PDF dokumentu (odemčená verze) v rozsahu 22,1 normovaných stran zadáván ve čtvrtek odpoledne, bude klientům předán v pondělí odpoledne. Jedná se tedy o překlad do angličtiny frekvencí cca 5 normovaných stran/den (včetně víkendu – tedy expresní variantu víkendovou překladatelskou prací).

Žádáte-li překlad angličtiny, kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlady z ověřením angličtina

Share Button
Zařazeno do témat: ,