Překlady jazykových vysokoškolských prací/jazyková korektura

  • 25.1.2021
Překlady odborných VŠ a doktorandských prací, včetně překladů abstraktů a anotací, doslovů apod. Expresní kontakt: 608 666 582.

Jazyková korektura: Překlady odborných VŠ a doktorandských prací, včetně překladů abstraktů a anotací, doslovů apod. Expresní kontakt: 608 666 582.

Práce z oboru ekonomie: Specializovaná práce v oboru ekonomie (dizertační práce), je prací nesoucí vysoce odborný obsah pojednávající o tématu či společenském jevu z pohledu ekonomických věd: tedy ekonomie samotné a jejích dílčích celků či také například z pohledu ekonomické sociologie, politologie apod. Práce jazykové: Práce jazykové jsou speciální výhradou Týmu akademických překladatelů a to z titulu jejich hlavního profilového jména, tedy překladatelů. Akademičtí překladatelé jsou specialisté na obory jako: literatura, lingvistika, fonetika.

Jazyková korektura

Jazyková korektura: Korektura jazyka probíhá jak ze strany rodilého mluvčího, tedy v případě angličtiny, anglického akademika, v případě němčiny, německého překladatele, lingvisty atd., ale také ze strany českého překladatel-korektora, který může tuto práci korigovat dle standardů normovaného jazyka. Pro rozsáhlejší účely je však většinou řešena proof-readerem daného jazyka v dané řeči a až posléze např. českým překladatelem anglického jazyka, který může s klientem například komunikovat některé nejasnosti a tyto posléze z originálním mluvčím v práci řešit.

Žádáte-li od nás informace ohledně pomoci s překladem odborné práce, kontaktujte nás ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , , ,