Co je překladový soubor: PŘEKLADY DO NĚMČINY

Pro teoretické dotazy o překládání, nebo způsobu řízení vaší zakázky nás prosím kontaktujte na tel: 608 666 582

Pro teoretické dotazy o překládání, nebo způsobu řízení vaší zakázky nás prosím kontaktujte na tel: +420 608…

Definice překladového souboru/Co vše je „překladový soubor“. V nejčastější skupině případů se tedy jedná o text v určitém souboru, tedy text, který překladatel „“ překládat, nebo který už přeložil a nyní jej připravil k odeslání, formáty (.html, .zip atd.)Překladovým souborem je obvykle v řeči slangové, i v řeči všeobecně informační označován buď soubor s textem, nebo nějaký jiný soubor nesoucí data.

Technické překlady

V případě překladového souboru se tedy zpravidla jedná o text, nebo soubor textů, popřípadě soubor dat nesoucích informaci o textu (např. text kódovaný v jiném kódu, než je ten běžný).

Prostřednictvím TECHNICKÉ nabídky odborného překladu do němčiny, angličtiny + dalších severských technických variant překladů/švédštiny (zdrojový jazyk pro technický překlad čeština-angličtina)/lotyštiny (zdrojový jazyk pro překlad: angličtina, ruština, italština)/polštiny (zdrojový jazyk pro technické překlady: slovenština a čeština) (a překladu do angličtiny) je realizována i série bezpečnostních listů / certifikátů kvality / protokolů o zkoušce, (zvaných slangovým jazykem TEST PROTOKOLY) a četné grafické návrhy štítků. Tyto a jiné související (dle předpisové technické normy) jsou dodány a připraveny podrobně v .pptx a .xls a obsahují zákonné bezpečnostní a technické informace k příslušným poptávkám překladů technického charakteru z/do angličtiny a překladu z/do němčiny (překladu do slovenštiny).

PŘEKLADY PROTOKOLŮ DO NĚMČINY

Taktéž protokoly o technické zkoušce a jejímu překladatelskému pojetí jsou ve formátech .dwg. Protokol o přesné zkoušce obsahuje názvosloví k překladu jako: Název výrobce / distributora (dodavatele na český nebo slovenský trh (pro slovenský trh, výhradně překlad do slovenštiny)), Název výrobku, Výrobní číslo / série (číslo šarže). Obsahuje položky jako: Zkoušky jsou prováděny dle zkušebního předpisu výrobce, Ověření shody s technickou dokumentací, Zkoušky ochrany, atd. Pro překlad v účelovém Excelu, , nebo . Dochází k v . být , pouze přeloženo/ ve . Vhodný způsob dle

Pokud potřebujete zajistit překlady vašich souborů DO NĚMČINY- neváhejte nás kontaktovat ZDE.
Share ButtonŠtítky: , ,