Garantovaný překlad: NĚMČINA RUŠTINA

Za léta spolupráce mezi námi jsme vytvořili stabilní tým překladatelů ve kterém nevznikají eventuality a dosahujem výsledků díky velmi přesného a konzistentního překladu, jak z hlediska jeho kvality, tak z hlediska termínů. Expresní kontakt na tým 608 666 582

Za léta spolupráce mezi námi jsme vytvořili stabilní tým překladatelů ve kterém nevznikají eventuality a dosahujem výsledků díky velmi přesného a konzistentního překladu, jak z hlediska jeho kvality, tak z hlediska termínů. Expresní kontakt na tým 608 666 582

Stručně shrnujeme, co je garance dobrého překladu. 1) Prostá garance překladu: Překlady jsou samozřejmě garantovány ve všech svých aspektech=všechny úrovně (slovní zásoba, styl). Při přijetí překladu dochází k jeho vyhodnocení odborníkem-překladatelem (vedoucím překladatelem) a mimo toto odborné posouzení, dochází ke zhodnocení časových kritérií nutných – jako zpětná vazba zákazníkovi. V ten samý okamžik, může započít samotný překlad, v jehož počátku je budoucí vize hotového překladu se všemi jeho atributy kvality.

GARANTOVANÉ PŘEKLADY DO NĚMČINY

2) Garance při přijetí textu: Tento pojem vystihuje překladatelův „nadhled“ nad textem, který je pro profesionála při prvotním shlédnutí většinou ihned zhodnocen co do stránky běžnosti, náročnosti, oborové výjimečnosti atd. 3) Garance slovní zásoby: Slovní zásoba je jeden z klíčových atributů. Například u textů s obsahem práva, jejichž zaměření neodpovídá běžnějším standardům pro překlady typické, je tento text vyhodnocen jako text s vyšší náročností, ale vždy s výslednou garancí rovnající se 100%.

PRÁVNÍ PŘEKLADY DO RUŠTINY

3) Garance délky u právních textů: U právních textů, zvláště u např. dvojjazyčných notářských úkonů, ale také u přeložených smluv je nesmírně důležitá délka překladu, shodující se s výchozím originálem, tedy, počtem odstavců, slov a celkovým počtem úhozů.

Pokud žádáte garantovaný překlad po stránce termínů i stylu, kontaktovat nás můžete ZDE.

 

 

 

Share ButtonŠtítky: ,