Html překlad

  • 6.10.2021

Html překlad do různých jazyků: němčina, angličtina, italština – a další. // Kontaktujte nás na 608 666 582.

Mezi technické překlad řadíme také lokalizace webových stránek. Zvláště, když je webová stránka přímo o technickém tématu. Zkrátka pracuje-li se v náročnějším technickém rozhraní anebo jeli tématickým okruhem něco technického, vždy se jedná o technický překlad.

Technická rozhraní

Takovým pokročilejším rozhraním je právě .html rozhraním. Ne vždy, klient disponuje vlastním redakčním systémem a nebo pracuje s nějakou všeobecnou redakční platformou. Pak je zde prostor právě pro .html překlad.

Další technická rozhraní

Nastávají např. když se na nás obrátí zákazník s požadavkem na překlad. screens, tj. tam kde pracujeme s nějakým technickým značkováním a často také ve sloupcích, tj. excel. Tam obdržíme jednu (nebo i více) zdrojových mutací textů a do sloupců doplňujeme další, např. italskou a ruskou. Od zákazníků jsou zadány často specifické instrukce, typu: „řádek s dvojitým lomítkem zachovat / řádky s otazníky vymazat“, apod.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Html překlad