Nejčastější otázky a odpovědi v oboru překladatelství 14

  • 16.7.2019

Slovenština – jazyk manuálů a příruček některých našich klientů. Téže ověřené překlady slovenštiny.
Soudní překlady Praha Václavské náměstí – některé soudně ověřené překlady, můžeme předávat i v Praze na Václavském náměstí mimo pracovní dobu, tj. od 20:00 – 8:00.
Soudní tlumočník jazyka ruského Praha – všechny úkony soudního překladu v Praze z/do ruštiny, jsou vykonávány tlumočníkem, který můžu působit na území hlavního města.
Soudní tlumočník na svatbu – zajistíme soudního tlumočníka na krátký svatební obřad v jazycích: německý, anglický, italský, ukrajinský, ruský.
Soudní tlumočníci a překladatelé Praha – cca 20 soudních tlumočníků v Praze (ruština, angličtina, němčina, polština, italština, ukrajinština, francouzština).
Státní ověření -státním ověřením naši klienti většinou míní tzv. státní /soudní razítko na překlad. Jedná se tedy o identickou službu, pojmenovávanou různým způsobem.
Stavební terminologie -stavební terminologii aplikujeme u klientů s tímto požadavkem: stavební dokumentace, 3 D, projektová dokumentace, konstrukční software apod.
Technická angličtina – technickou angličtinu aplikujeme u překladů všech manuálů při překladech z nebo do anglického jazyka.
Technický benzín bezpečnostní list v anglickém jazyce – lokalizované bezpečnostní listy pro jednotlivé produkty nebo celé produktové řady.
Tlumočení italského jazyka Cheb – italštinu tlumočíme i v Chebu, zejména při provádění notářských úkonů.
Tlumočení italštiny Cheb – soudní tlumočník Cheb.
Tlumočník polština Havířov – soudní tlumočník v Havířově pro obchodní a oficiální jednání.
Translator čeština-angličtina – anglický výraz pro pojmenování tlumočníka / překladatele anebo přímo translátoru.
Ukrajinština překlady – ukrajinské ověřené překlady listin Praha
Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení – CZECH POINT, notář, matrika.
Úředně ověřené překlady Praha

DALŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Share Button