Potvrzení apostille

  • 17.6.2019

Z naší strany lze na příslušných úřadech vyřídit apostille: 1. Potvrzení od finančního úřadu – není co potvrzovat, klient musí od notářky vyřídit a potvrdit notářským razítkem – pak lze apostillovat 2. Výpis z obchodního rejstříku, na Ministerstvu zahraničních věcí, je ministerstvo schopno potvrdit do 30 dnů. Vyjma případů, kdy je vydán nový výpis OR a to na Městském úřadu, pak lze apostillován zrychlit (EXPRESNÍ VYHOTOVENÍ APOSTILLE a také alternativně vyhotovení Ověřené kopie).

3. Notářský zápis, je potvrzováno na Ministerstvu spravedlnosti na počkání. Upozornění pro české, i ruské klienta. Apostil rusky znamená soudní ověření. Mnohokrát se stane, že k nám telefonují ruští klienti a dotazují se na Apostil, ano, ten jsme schopni zařídit, nicméně, netýká se našeho soudního razítka, kterým opatříme každý překlad. Totéž platí pro české klienty spolupracují s ruskou stranou a majíc k dispozici instrukce ruské strana, bez hlubší znalosti ruština. Rusky Apostil = soudní ověření překladu. Obrázek apostille.

Při vyřizování apostille ovšem také platí, že se postupy různí dle typu úřadů, dokument a překládaných jazyků. Tyto postupy můžou být občas také komplikovány samotnými úřady a jejich postupy v úřednickém státě, které jsou mnohdy mylné a přidělávají práci klientům i posléze nám samotným. Např. jediná chyba úřednice může způsobit, že se dělají některé úkony zbytečně anebo na dvakrát. Případné možné vzniklé chyby, lze také dedukovat z naznačených případů jednání s úřady ve věc apostille například ZDE.

Vyřízení apostille na území Prahy – kontaktní linku naleznete ZDE. 

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Potvrzení apostille