Abstraktní slovní zásoba v překladech pro turismus

Tým téměř stovky profesionálních překladatelů pro firemní překlady na jednom místě. Překlady s ověřením/překlady výpisů, dokladů, plných mocí atd. Překlady abstraktů do angličtiny a němčiny. Překlady lékaři. Překlady pro tituly MUDr., MUDr. Ing., Mgr., Bc. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: +420 608...

Tým téměř stovky profesionálních překladatelů pro firemní překlady na jednom místě. Překlady s ověřením/překlady výpisů, dokladů, plných mocí atd. Překlady abstraktů do angličtiny a němčiny. Překlady lékaři. Překlady pro tituly MUDr., MUDr. Ing., Mgr., Bc. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: +420 608…

Pojednání na velmi často skloňované téma: turismus. Překládáme jednu z nejrozsáhlejších on-line databází pro turistické potřeby cestovatelů a poskytovatelů služeb. Za 5 letou praxi při partecipaci na tomto projektu si dovolujeme prezentovat malé pojednání na téma: překlady abstraktních/zeměpisných názvů. Pakliže poptáváte jakýkoliv překlad z oblasti: překladu jídelních lístků, cizojazyčných kalendářů a prezentací měst a obcí, webových stránek do cizího jazyka, buletinu či pozvánky pro váš hotel, nebo akci.

PŘEKLADY DO ANGLIČTINY A PORTUGALŠTINY

Potřebujete překlad z turismu? Pro váš hotel, restauraci, cest. kancelář? Co je turismus: Turismus je nový komerční obor, který se v posledních letech plně rozvinul a utvořil do podoby, která je komplexní disciplínou se všemi atributy ve vzdělávání, samotného výkonu a nakonec i věd souvisejících – tedy vědeckých disciplín – jako matematika, statistika, ekonomie atd. Překlady v turismu jsou důsledek důležitého rozvoje tohoto atraktivního oboru se všemi důsledky a dopady na další obory lidské činnosti. Nejčastěji je poptávka po překladech pro turistický ruch, definována našimi zákazníky, jako: (překlady italštiny), (překlady slovenštiny), (překlady do ruštiny).

Abstrakta v turismu vs. zeměpis pro překládané názvy: Abstrakta jsou důležitou komponentou tzv. turistické komponentistiky s důrazem a sledováním typografické jednoty (majuskula vs. minuskula) pro oba jazyky s paralelní kombinatorikou dalších typografických „pravidelných prvků„, které se v obou jazycích graficky jednotit nemusí, ale významově však ano.

Překladatel je tvůrce nového: Tvorba neologismů a přetváření archaismů na nová slova a termíny kombinované s cizojazyčným úzusem za současné kontroly aktuality termínů se zahraničními zdroji a tedy jejich aktualizace v jazykovém prostředím vycházejícím z českých překladatelských zdrojů je úžasným prostorem pro překladatelovu kritickou kreativitu, jejíž podstata je dána překladatelovou kapacitou všechny tyto linie rovnovážným způsobem plnit.

Související termíny s problematikou a jejich jazykové verze:

  • turistika (sub.) – turismo (it.), tourism (en.), turism (sv.)
  • turismus (sub.) – turismo (it.),  tourism (en.), turism (sv.)
  • turista (sub.) – turista (it.),  tourist (en.), turist (sv.),
  • turistický (adj.) – turistico (it.), tourist (en.), turist (sv.)

Překlady abstraktů

Překlady abstraktů do 24 hodin od zadání. Překlad abstraktu lékařem. Překlad odborníkem v oborech: nutriologie, pečovatelství, pediatrie, gerontologie, psychiatrie, psychologie, chirurgické instrumetntárium – ad překlady abstraktů pro budoucí zdravotní sestry (titul Bc. a Mgr.). Překlady pro další obory: obory humanitní, ale zejména obory technické – chemie, potraviny, všeobecná medicína (titul MUDr.), architektura, enginering (titul Ing.), biomedicínské inženýrství, veterinární lékařství, stomatologie (titul MDDr.). Překlady abstraktů v časech běžných, tj. do 2 dnů a do 3 pracovních dnů – se slevou. Cena překladu abstraktu uváděna v Kč. Sdělení ceny překladu abstraktu před započetím překladu.

Překlady abstraktů

Překlady abstraktů probíhají nejčastěji do jazyků: anglický, německý. Překlady abstraktů v oborech medicínských do angličtiny a němčiny: realizováno lékařem. Překlad abstraktu pro VŠ – Praha, nebo Brno a další města. Dodání překladu abstraktu – elektronickou cestou: zaslání čistého textu abstraktu lékaři a od lékaře zpět ke klientům.

Žádáte-li překlady abstraktů – kontaktujte nás prosím obratem ZDE.

Share ButtonŠtítky: