Cenová kalkulácia a predobjednanie prekladu

 • 23.6.2022
Klient: Mal by som záujem o neúradný preklad psychologického posudku (špecificky správy z diagnostiky ADHD) do anglického jazyka. Dĺžka správy by mala byť v rozsahu 1-2 NS. Jedná sa o neúradný preklad, ale potreboval by som aby obsahoval aspoň pečiatku o tom, že sa jedná o preklad a kto ho prekladal. Posudok by som mal elektronicky obdržať do 27. júna a preložený ho potrebujem mať do 1. júla (celý pracovný týždeň), tiež elektronicky. Rád by som sa spýtal na cenovú kalkuláciu daného posudku a tiež na možnosť či je možné predobjednať preklad v daných dátumoch.
Ceny překladů z psychologie
 • cena překladu bez úředního razítka 400 – 700 Kč (1-2 x 1800 úhozů
  cílového textu).
 • razítko psychologa + 400 Kč (psycholog není z úřední moci oprávněn
  poskytovat úřední překlad).
 • razítko úřední + 300 Kč v elektronické podobě.
 • razítko úřední v Papírové podobě + 600 Kč (podmíněno svázáním s
  originální listinou / předání v nejdražší metropoli ČR, tj. Praze)
Share Button
Zařazeno do témat:

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Cenová kalkulácia a predobjednanie prekladu