Cenová nabídka překladu manuálu z angličtiny a grafické práce

  • 20.11.2020

Chybné formáty – chybná grafiky, chyby ve zdrojovém textu, překlady – vše napravíme na nejlepší možnou úroveň.

Oba manuály mají 78 stran textu + 1 stran textu v obrázcích. Naše cena 79 x 210 Kč = 16590 Kč + 1400 Kč za profesionální grafickou úpravu. Tj. celkově 17990 Kč.

Poznámky k překladu

Oba manuály společně obsahují pravděpodobně více jak 100 chyb či gramatických překlepů, bude to tedy spíše tvorba manuálu inspirovaná těmito dokumenty, než jeho překlad. A zvláště u toho kratšího dokumentu, pak možná bude navíc potřeba i konzultace s výrobcem, neboť za některými z těchto řádků… VIZ PŘÍLOHY…… se mohou skrývat závažná sdělení, která však se kdesi ztratila v procesu.

Celistvost manuálu

Avšak pro zajištění celistvosti manuálu a plnohodnotných instrukcí pro obsluhu, bude toto, pravděpodobně potřeba ujednotit s výrobcem. Dále pak, je tu ten fakt, že náš tým bude muset pro potřeby překladu a opětovné tvorby PDF českého manuálu, provést konverzi do MS Wordu a poté zpět. Což zabere dost času, neboť skoro ve všech výše vložených obrázcích jsou přesně ty typy výkresů, technických kreseb, které mají při konverzi tendenci se rozsypávat a kazit, a jedna každá stránka pak může zabrat i půl hodiny grafických úprav…

Spolupráce s výrobcem

Proto se nabízí otázka zda, společně s předchozím bodem, by nebylo rychlejší kontaktovat výrobce, zda by pro potřeby překladu nebyl schopen zaslat manuály v editovatelné formě a případně nebyl schopen nějak okomentovat ty řádky, které byly ztraceny při překladu/tvorbě anglického dokumentu.  

Share Button
Zařazeno do témat: