Expresní překlad

  • 17.3.2023

Z ČEŠTINY RUŠTINY A DO ANGLIČTINY

  • 7 STRÁNEK Z ČEŠTINY: 2 doklady – potvrzení z katastru nemovitostí, nájemní smlouva 4 strany.
  • A 3 STRÁNKY Z RUŠTINY – jen kopie pasu, osvědčení o manželství.
  • Smlouva, oddací list – ruština: překlad do angličtiny, překlad víza – pobytové vízum pro cizince, překlad nájemní smlouvy z češtiny do angličtiny. Překlad výpisu z katastru nemovitostí z českého do anglického jazyka.

Cena expresního překladu je také účtována na normované strany

Cena expresního překladu je účtována dle finálního počtu normovaných stran, s možností zaokrouhlení započatých stran na strany celé – zcela jistě tak dochází u jednorázové 1. strany (ve věci zaokrouhlení překladů dalších stran, je věc otázkou dohody se zákazníkem, avšak logiky věci, tj. překlad do 1 hodiny, zpravidla nemůže obsahovat více, než 1-2 normované strany překladu a tak je spíše samozřejmostí, že se k otázce překladu více než 1-2 stran, za dobu kratší než 60 minut, nedostáváme (60 nebo 80 minut, kdy je realizován ověřený překlad 1 normované strany, lze považovat za super-expresní termín překladu v Praze).

Pro rychlé informace ohledně ověřených překladů v Praze nás kontaktujte prosím – ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat:

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Expresní překlad