Expresní soudní němčina v Praze s donáškou

Beglaubigte Übersetzungen Tschechisch Prag.Übersetzungen aus dem Tschechischen mit Beglaubigung. Expresní/soudně ověřené překlady z/do němčiny v Praze expresně s donáškou. Otevírací doba PO - NE, 8 - 21 hodin. Expresní kontakt: 608 666 582

Expresní/soudně ověřené překlady z/do němčiny v Praze expresně s donáškou. Otevírací doba PO – NE, 8 – 21 hodin. Soudně ověřený překlad němčiny: např. smlouvy, listiny, rodné – oddací – úmrtní listy, mohou být realizovány, v termínech do druhého dne, tj. noční prací překladatele za expresní příplatek. Expresní kontakt: 608 666 582

České ověřené překlady / tschechische Übersetzungen mit Beglaubigung v rámci všech dostupných kombinací pro překlady státních, školních, matričních, právně obsahových a občanských listin, matričních dokladů, dokladů o vzdělání a notářských variant občanských dohod a listin uložených. Z těchto citujeme několik základních dvojjazyčně (Beglaubigte Übersetzungen Tschechisch Prag): maturitní vysvědčení – Abiturzeugnis, oddací list – Trauschein, rodný list – eburtsurkunde, úmrtní list – Todesurkunde, rejstřík trestů – Strafregister, obchodní rejstřík – Handelsregister, živnostenský rejstřík – Gewerberegister.

Expresní němčina Soudně: Praha

České ověřené překlady z/do němčiny provádíme s donáškou v Praze / gerichtliche Übersetzungen in Prag jsou novou službou pro české a německé klienty. Služnou exkluzivní a velmi efektivní co se časové dipozice pro obdržení překladu týká.

Ověřená němčina v Praze: 7 dní

Ověřené překlady v Praze / beglaubigte Übersetzungen in Prag jsme tak schopni naplnit nejenom sporadicky, ale i fakticky s fyzickým převzetím překladového/listinného materiálu a jeho obratnou donáškou do několika málo hodin na místo určení. Ověřenou němčinu v Praze provádíme 7 dní v týdnu a zhruba 363 dní v roce. Expresní němčina, může být realizována v rozsahu, cca 10 normovaných stran denně, nebo o něco více, při maximálním nasazení 1-2 odborníků na soudní překlad z/do německého jazyka.

Žádáte-li česko/německý překlad s ověřením, kontaktujte nás ZDE.

Soudně ověřené překlady ruštiny Praha 7

Share ButtonŠtítky: ,