Medicínské překlady propouštěcích zpráv

  • 5.4.2018
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlad speciálně dodávaný pro posudkové lékaře zahraničních a českých zdravotních a jiných pojistné plnění plnících pojišťoven. Zejména německá AOK. Překlady lékařské – angličtina – překlady propouštěcích zpráv, němčina, ruština, švédština: překlady z medicíny pro vědecké ú čely a úrazová medicína, chirurgie, onkologie, urologie, neurologie, kardio. Kontakt na vedoucího lékaře: +420 608 666 582

  • překlady z medicíny s razítkem lékaře
  • překlad MUDr. Schwarz, MUDr. Ivanov
  • expresní překlad medicínských zpráv
  • expresní kontakt: 608 666 582

Medicínské překlady – překlad propouštěcí zprávy 67 % všech překladů lékařských zpráv

Překlad propouštěcí zprávy do medicínské angličtiny/lékařský úkon splněn: Klient se na nás opakovaně obrátil s dalším medicínským překladem. Tentokrát propouštěcí zpráva českého lékaře – reps.  zpráva z FAKULTNÍ NEMOCNICE. Klient přeložit do čtvrtka do medicínské angličtiny a u části souborných zpráv provést syntézu textu – tj. relevantního obsahu pro zahraničního lékaře v angličtině. Překlad jsme přijali se stanoveným termínem pro vyhotovení překladu – 4 pracovní dny. U lékařských zpráv – cca 7 NS denně činí za 4 pracovní dny rozsah 25  – 30 NS

Medicínské překlady: jsou až ze 50 % tvořeny poptávkou po překladu do angličtiny

Vedoucí lékař začal překládat zprávu ve středu ráno vedoucí lékař sekce Medicínské překlady – překlad propouštěcí zprávy. V sobotu odpoledne měl dokončeno. Lékařský úkon – v podobě – překladu – zpráva přeložena dle požadavků klienta s ohledem na preferenci, syntézu a vynechání 3 částí textu. Jednalo se zprávu z neurochirurgického oddělení jednoho z nejprestižnějších ústavů v ČR. vedoucímu lékaři zabral překlad 6 hodin čisté práce lékaře denně x 4 a jednalo se celkem o 32 celkových normovaných stran textu v anglickém jazyce po dokončení překladu.

MEDICÍNSKÁ ANGLIČTINA A PRÁCE LÉKAŘE MIMO PŘEKLAD – SYNTÉZA

Zpráva nesla v originální češtině tuto jmenovitou STRUKTURU: Anamnéza rodinná, Anamnéza sociální, Anamnéza pracovní – překlad s ohledem na pracovní zařazení pacienta, Medikace, laboratoř, SONO, Nynější onemocnění, Souhr vyšetření provedených za hospitalizace. Nadále jsme plně přeložili sekci konziliárního vyšetření: Provedené operace – překlad této části měl prioritu (byl dodán jako první), Pooperační průběh, Medikace, Opět Dg a Doporučení. Překlady propouštěcích zpráv Express (překlady propouštěcích zpráv do 12 hodin): onkologie, kardiochirurgie (medicínský překlad NEUROLOGIE do 24 hodin), ortopedie, neurologie. Překlady SONO, překlady Genetických vyšetření, Onkologická konsilia (překlady do 24 hodin), apod. Překlady do medicínské angličtiny.

Žádáte-li medicínský překlad do angličtiny: kontakt naleznete ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,