Medicínské překlad propouštěcích zpráv

  • 5.4.2021
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlad speciálně dodávaný pro posudkové lékaře zahraničních a českých zdravotních a jiných pojistné plnění plnících pojišťoven. Zejména německá AOK. Překlady lékařské – angličtina – překlad propouštěcích zpráv, němčina, ruština, švédština: překlad z medicíny pro vědecké ú čely a úrazová medicína, chirurgie, onkologie, urologie, neurologie, kardio. Kontakt na vedoucího lékaře: +420 608 666 582

  • překlad z medicíny s razítkem lékaře
  • překlad MUDr. Schwarz, MUDr. Ivanov
  • expresní překlad medicínských zpráv
  • expresní kontakt: 608 666 582

Medicínské překlad – překlad propouštěcí zprávy 67 % všech překladů lékařských zpráv

Překlad propouštěcí zprávy do medicínské angličtiny/lékařský úkon splněn: Klient se na nás opakovaně obrátil s dalším medicínským překladem. Tentokrát propouštěcí zpráva českého lékaře – reps.  zpráva z FAKULTNÍ NEMOCNICE. Klient přeložit do čtvrtka do medicínské angličtiny a u části souborných zpráv provést syntézu textu – tj. relevantního obsahu pro zahraničního lékaře v angličtině. Překlad jsme přijali se stanoveným termínem pro vyhotovení překladu – 4 pracovní dny. U lékařských zpráv – cca 7 NS denně činí za 4 pracovní dny rozsah 25  – 30 NS

Medicínské překlad: jsou až ze 50 % tvořeny poptávkou po překladu do angličtiny

Vedoucí lékař začal překládat zprávu ve středu ráno vedoucí lékař sekce Medicínské překlad – překlad propouštěcí zprávy. V sobotu odpoledne měl dokončeno. Lékařský úkon – v podobě – překladu – zpráva přeložena dle požadavků klienta s ohledem na preferenci, syntézu a vynechání 3 částí textu. Jednalo se zprávu z neurochirurgického oddělení jednoho z nejprestižnějších ústavů v ČR. vedoucímu lékaři zabral překlad 6 hodin čisté práce lékaře denně x 4 a jednalo se celkem o 32 celkových normovaných stran textu v anglickém jazyce po dokončení překladu.

MEDICÍNSKÁ ANGLIČTINA A PRÁCE LÉKAŘE MIMO PŘEKLAD – SYNTÉZA

Zpráva nesla v originální češtině tuto jmenovitou STRUKTURU: Anamnéza rodinná, Anamnéza sociální, Anamnéza pracovní – překlad s ohledem na pracovní zařazení pacienta, Medikace, laboratoř, SONO, Nynější onemocnění, Souhr vyšetření provedených za hospitalizace. Nadále jsme plně přeložili sekci konziliárního vyšetření: Provedené operace – překlad této části měl prioritu (byl dodán jako první), Pooperační průběh, Medikace, Opět Dg a Doporučení. Překlady propouštěcích zpráv Express (překlad propouštěcích zpráv do 12 hodin): onkologie, kardiochirurgie (medicínský překlad NEUROLOGIE do 24 hodin), ortopedie, neurologie. Překlady SONO, překlad Genetických vyšetření, Onkologická konsilia (překlad do 24 hodin), apod. Překlady do medicínské angličtiny.

Žádáte-li medicínský překlad do angličtiny: kontakt naleznete ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Medicínské překlad propouštěcích zpráv