Německé právo – expresní překlad smlouvy

  • 6.11.2019

Expresní překlad 2 normovaných stran z německého jazyka za 67 minut. Poslední odstavec části překládané smlouvy níže:

Die weiteren Kosten der Erhaltung, Schneeräumung und einer allfälligen Asphaltierung dieses Servitutsweges sind von den jeweiligen Eigentümern der herrschenden Grundstücke (Dienstbarkeitsberechtigte) sowie dem Grundeigentümer, sofern er den Weg mitbenützt, anteilsmäßig nach Maßgabe der benützten beziehungsweise mitbenützten Wegfläche zu tragen. Die Vorgenannten sind weiters verpflichtet, den gegenständlichen Servitutsweg in ordnungsgemäßem Zustand zu halten, sodass den allgemeinen Verkehrssicherungspflichten und allenfalls sonstigen zur Anwendung gelangenden Vorschriften, wie zum Beispiel der Straßenverkehrsordnung, entsprochen ist. Diese Dienstbarkeit erlischt jedenfalls mit dem Zeitpunkt der Übernahme des dienenden Gutes in das öffentliche Gut. Herr MH nimmt diese Rechtseinräumung an. Dieses Geh-, Fahr- und Leitungsrecht ist als Dienstbarkeit grundbücherlich sicherzustellen.

PŘEKLAD DO ČESKÉHO JAZYKA

Další náklady na údržbu, odklízení sněhu a případné asfaltování této cesty musí nést příslušní vlastníci stávajících pozemků (osoby oprávněné ze služebnosti), jakož i vlastník pozemku, pokud cestu rovněž využívá, v poměru k používané popřípadě sdílené používané ploše cesty. Výše uvedení jsou dále povinni udržovat předmětnou cestu v řádném stavu tak, tak, aby byly splněny všeobecné povinnosti v oblasti bezpečnosti provozu a případně další aplikované předpisy, jako jsou pravidla silničního provozu. V každém případě tato služebnost zaniká v okamžiku převzetí pozemku, jež je předmětem služebnosti, do veřejného vlastnictví. Pan MH toto přiznání práva přijímá. Toto právo chůze, jízdy a vedení musí být zajištěno formou zápisu v katastru nemovitostí.

PŘEKLADY PRÁVNÍCH TEXTŮ

Share Button