Plná moc: polština

  • 26.3.2014
Expresní úředně ověřené kontakty do ruského jazyka. Rychlé vyhotovení - i do 60 minut od zadání. Kontakt: +420 608 666 582.

Překlady do polštiny Expresní úředně ověřené kontakty do polského jazyka. Rychlé vyhotovení – i do 60 minut od zadání. Kontakt: +420 608 666 582.

Celkově NE-expresní zakázku (Plná moc generálního ředitele k překladu do polštiny: 2 dny), ale o to více zajímavou, co z pohledu četnosti úkonů, jsme evidovali dnes v odpoledních hodinách. Klient žádal, nejenom samotný překlad do ruského jazyka, ale také ověření podpisu na své plném moci notářem v místě činnosti – tedy své kanceláři generálního ředitele. Ten povolal svou podřízenou, aby nás kontaktovala a žádala úkony: 1) dostavení notáře do kanceláře k ověření podpisu, 2) doručení plné moci k překladu do ruského jazyka (překlad s úředním razítkem).

Polské úřední překlad: Praha

Úřední překlad plných mocí probíhají polštiny na Praze 1, 2, 3. Úřední překlad plné moci, lze vyhotovit na počkání. Překladu plné moci do ruštiny předchází ověření podpisu u notáře, nebo jinde. Místa pro ověřování podpisů: Matriky, Czechpointy, Notáři. Úřední překlad plné moci probíhá na Praze 1, 2 a 3 také pro jiné jazyky, těmi jsou: angličtina, němčina, polština, slovenština, atd.

Úředně ověřené překlad: polština

Úřední překlad plných mocí, výpisů z rejstříků, plných mocí, notářských zápisů, diplomů, smluv, statutárních listn. Ověřené podpisy plných mocí, překlad ověřovacích razítek: vidimace, apostille. Přímý kontakt s tlumočníkem polského jazyka pro ověřené překlad. Nadále překlad technické a administrativní. Překlady webových stránek a překlad z marketingu.

Žádáte-li od nás úkony spojené s překladem plných mocí do ruského, nebo jiného jazyka – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Plná moc: polština