Podklady pro aktualizaci bezpečnostních listů

  • 21.10.2021
LOKALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Podklady k aktualizaci bezpečnostních listů do ruštiny a z ruštiny. Ruské podklady pro český lokalizovaný bezpečnostní list. České podklady pro ruský lokalizovaný bezpečnostní list. Všechny evropské (EU) jazyky bezpečnostních listů jako lokalizované verze. Expresní kontakt +420 608 666 582

Zpravidla ale takto zaslané podklady stačí. Zákazníkům sdělujeme, že bezpečnostní list nepřekládáme, ale aktualizujeme dle národních legislativních parametrů. Čeština, němčina, angličtina, slovenština = od 1390 Kč dle shodnosti produktů v řadě. Registrace CHLAP, REACH a tvorba etiket od 290 Kč / kus, při objednání nad 10 produktů.

AKTUALIZACE ČESKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Celková klasifikace směsi: směs je klasifikovaná jako nebezpečná podle Nařízení 1272/2008/ES (CLP).
Nebezpečné účinky pro zdraví člověka: Směs je dráždivá. Při přímém kontaktu způsobuje vážné poškození oči. Dlouhodobý kontakt s nechráněnou pokožkou může způsobovat odmaštění a vysušení pokožky. Při požití větších množství může dráždit trávicí trakt a vyvolat bolesti břicha, zvracení nebo průjem. Riziko pěnění žaludečního obsahu při zvracení po požití.

Žádáte-li nacenit aktualizace vašeho listu – kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Podklady pro aktualizaci bezpečnostních listů