Překlad bezpečnostního listu včetně znalecké úpravy

Překlady a opravy bezpečnostních listů v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010. Expresní kontakt 608 666 582.

Překlady a opravy bezpečnostních listů v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010. Expresní kontakt 608 666 582.

Pro naše výrobní a importní klienty, tedy firmy uvádějící chemickou látku na český trh, vypracováváme i tzv. znalecké úpravy bezpečnostních listů, tedy kontrolu správnosti údajů v listu. Tyto provádíme v souladu s českými zákony. V rámci tohoto a souvisejících procesů provedeme: kontrolu správnosti údajů, přípravu bezpečnostního listu, dodání správných údajů pro tvorbu etikety.

Kontrolo údajů v bezpečnostním listu a následná legislativní doporučení pro zákazníka probíhají v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010.

Znalecká úprava bezpečnostního listu v sobě tedy zahrnuje několik úkonů, přičemž zákazník vybírá ty, které je nutno uskutečnit. Samotný překlad, který proběhne po úpravě listu je jinou specializovanou kategorií úprav, tam převládá lingvistický obor, ale striktně normován formulacemi pro oblast chemie a bezp. listů, ty nejsou vůči jazykové části v dominantním postavení, ale určují charakter jazyka velmi silným způsobem.

Žádáte-li  znaleckou úpravu vašeho bezpečnostního listu, nebo jeho překlad, kontaktujte nás prosím ZDE.

Share ButtonŠtítky: , ,