PŘEKLAD DO PORTUGALŠTINY / ČESKÁ REPUBLIKA: rozsudek jménem republiky

  • 29.3.2018
Soudní a ověřené překlad rezervačních smluv: překlad usnesení, smluv. překlad souhlasů, překlad abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420...

Super expresní soudní ověřené překlad listin a rozsudků do portugalštiny, smluv, plných mocí, rodných listů, oddacích listů, osvědčení o právní způsobilosti, dokladů o vzdělání. Praha v rámci jazyků: portugalština a případně další románské jazyky, jako: španělština, italština, katalánština, francouzština, rumunština. Překlady rejstříků do portugalštiny – překlad formulářů – překlad smluv do portugalštiny: Soudní tlumočník portugalský jazyk Praha 1, 2, 3 až 22 (expresní překlad smluv a vysvědčení do anglického a německého jazyka – úhrada na fakturu nebo při převzetí překladu / možnost realizace PDF hybridního překladu a zaslání elektronickou cestou Expresní kontakt na překladatele ve vašem městě: Tel: +420 608 666 582.

Portugalský překlad: REPÚBLICA CHECA / ACÓRDÃO EM NOME DA REPÚBLICA. Okresní soud v AAA (Praha) rozhodl samosoudcem JUDr. AAA AAA ve věci manželky: Ffffff Aaaa, nar. II.9.1100, BYTEM: AA, AA 0003L, a manžela: Ffff Aa Aaaa, nar. 11.10.1000, bytem (PŘEKLAD DO PORTUGALŠTINY rozsudek, 608 666 582 – překlad expresní s ověřením. Překlady do portugalštiny do druhého dne, 608 666 582)….

SOUDNÍ PŘEKLAD DO PORTUGALŠTINY

Pokračování překladu listinné podoby do soudní portugalštiny (zpravidla uvádíme autentické texty vzniklé při překladu do samotné portugalštiny anebo z jazyka): …AA, 11 1111L, zastoupeného JUDr. AAA AAA, advokátem se sídlem AAA, AAA 11, o rozvod manželství. Portugalský ověřený překlad dokumentu s názvem ROZSUDEK JNÉMEN REPUBLIKY: O Tribunal distrital de AA decidiu pelo juiz singular JUDr AAA AAA, no caso da esposa: AA AA, nascida em 11.1.1911, apartamento AA, tř. Míru 11/111L, e do marido: 11 11 11, nascido em 11.11.1911, apartamento AA, AA 11/111L, representado por JUDr. AAAA, advogado com sede em AA, AA 25, por divórcio de matrimónio.

Předklad ODVOLÁNÍ do portugalštiny

Poučení (český text před překladem): Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání a to do 15-ti dnů (překlad rozsudku jménem republiky za termíny kratší, než 15 dnů – např. 2 pracovní či kalendářní dny) ode doručení jeho stejnopisu ke Krajskému soudu v Praze, pobočka v AAA, prostřednictvím podepsaného soudu. Odvolání nemůže s úspěchem podat ten, kdo se tohoto práva po vyhlášení rozhodnutí výslovně do protokolu vzdal.

PŘEKLAD PORTUGALSKÝ ÚŘEDNĚ

A nyní portugalský překlad, který bude posléze ověřen razítkem: I n s t r u ç ã o : O recurso contra este acórdão é admissível, no prazo de 15 dias a contar da entrega do seu homólogo ao Tribunal Regional de Ostrava, a sucursal de Olomouc, através do tribunal assinado.

Překlad nákladů ŘÍZENÍ DO PORTUGALSKÉHO JAZYKA S OVĚŘENÍM

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto výrokem II. rozsudku podle ustanovení § 23 zákona č.29212013 Sb., ozvláštních řízeních soudních (dále též z. ř. s.), dle kterého, bylo-li možné zahájit řízení bez návrhu a v řízení ve statusových věcech manželských

PŘEKLAD ROZSUDKU O ROZVODU MANŽELSTVÍ DO PORTUGALŠTINY

Sobre reembolso das despesas processuais (procesní překlad) foi decidido pelo II. julgamento (justiční jazyk a překlad) do tribunal em conformidade com as disposições do § 23 da Lei No. 292/2013 Coll., sobre Procedimentos Especiais dos Tribunais (doravante também p.e.t), segundo o qual, se fosse possível abrir o processo mesmo sem proposta e nos casos de status matrimoniais…

PŘEKLAD VYŠŠÍHO STÁTNÍHO OVĚŘENÍ neboli PŘEKLAD ASPOTILY

Vyšší státní ověření a překlad do portugalštiny – společně jako součást potvrzení pravosti Rozsudku jménem republiky pro překlad do portugalského jazyka. Nadále apostillu na českých dokumentech, které mají být přeloženy do portugalštiny s ověřením. včetně zmíněné apostille, nesou zpravidla: maturitní a jiná školská a ročníková vysvědčení, rodné listy, oddací listy, apod. : Minisíerstvo zahraničních věci České repub!iky / Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DA REPÚBLICA CHECA EM PRAHA. № do /um selo no valor de CZK 100/ A autenticidade da assinatura anterior e do selo oficial é aqui confirmada.

Žádáte-li soudní překlad ROZSUDKU z portugalského jazyka – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
PŘEKLAD DO PORTUGALŠTINY / ČESKÁ REPUBLIKA: rozsudek jménem republiky