PŘEKLAD DO PORTUGALŠTINY / ČESKÁ REPUBLIKA: rozsudek jménem republiky

  • 29.3.2018
Soudní a ověřené překlad rezervačních smluv: překlad usnesení, smluv. překlad souhlasů, překlad abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420...

Expresní kontakt na překladatele ve vašem městě: Tel: +420 608 666 582.

🇵🇹 Portugalský překlad: V souvislém odstavci textu uvádíme, že Okresní soud v Praze (AAA) vydal rozsudek ve věci manželky Ffffff Aaaa, narozené II.9.1100, bytem AA, AA 0003L, a manžela Ffff Aa Aaaa, narozeného 11.10.1000. Tento rozsudek byl poté přeložen do portugalštiny s expresním zpracováním a ověřením. Naše společnost poskytuje rychlé a kvalitní překlad do portugalštiny, které jsou k dispozici již druhý den od objednání. Pro další informace nebo objednání nás kontaktujte na čísle 608 666 582. 📜🇵🇹✨🚀

SOUDNÍ PŘEKLAD DO PORTUGALŠTINY

🇵🇹 Pokračování překladu listinné podoby do soudní portugalštiny (zpravidla uvádíme autentické texty vzniklé při překladu do samotné portugalštiny anebo z jazyka): …AA, 11 1111L, zastoupeného JUDr. AAA AAA, advokátem se sídlem AAA, AAA 11, o rozvod manželství. Portugalský ověřený překlad dokumentu s názvem ROZSUDEK JNÉMEN REPUBLIKY: O Tribunal distrital de AA decidiu pelo juiz singular JUDr AAA AAA, no caso da esposa: AA AA, nascida em 11.1.1911, apartamento AA, tř. Míru 11/111L, e do marido: 11 11 11, nascido em 11.11.1911, apartamento AA, AA 11/111L, representado por JUDr. AAAA, advogado com sede em AA, AA 25, por divórcio de matrimónio. 💼🗓️

Předklad ODVOLÁNÍ do portugalštiny

Poučení (český text před překladem): Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání a to do 15-ti dnů (překlad rozsudku jménem republiky za termíny kratší, než 15 dnů – např. 2 pracovní či kalendářní dny) ode doručení jeho stejnopisu ke Krajskému soudu v Praze, pobočka v AAA, prostřednictvím podepsaného soudu. Odvolání nemůže s úspěchem podat ten, kdo se tohoto práva po vyhlášení rozhodnutí výslovně do protokolu vzdal.

Překlad portugalský, úředně

A nyní portugalský překlad, který bude posléze ověřen razítkem: I n s t r u ç ã o : O recurso contra este acórdão é admissível, no prazo de 15 dias a contar da entrega do seu homólogo ao Tribunal Regional de Ostrava, a sucursal de Olomouc, através do tribunal assinado. 🇵🇹 Náš portugalský překlad bude následně ověřen razítkem, a proto je zajištěna jeho autentičnost. V rámci služeb zahrnujeme také nápovědu ohledně dalšího postupu. Pokud je potřeba podat odvolání proti tomuto rozsudku, je to možné do 15 dnů od doručení krajnímu soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci, prostřednictvím podepsaného žádosti. Naše překladatelské a ověřovací služby jsou k dispozici, abychom vám pomohli s každým krokem vašeho právního procesu. Důvěřujte našemu zkušenému týmu a získejte kvalitní překlad s ověřením razítkem pro vaše potřeby. 🖋️🔍🌟🏢🏛️🚀💼📜🇵🇹

Překlad nákladů řízení do portugalského jazyka s ověřením

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto výrokem II. rozsudku podle ustanovení § 23 zákona č.29212013 Sb., ozvláštních řízeních soudních (dále též z. ř. s.), dle kterého, bylo-li možné zahájit řízení bez návrhu a v řízení ve statusových věcech manželských

Překlad rozsudku o rozvodu manželství do portugalštiny

Sobre reembolso das despesas processuais (procesní překlad) foi decidido pelo II. julgamento (justiční jazyk a překlad) do tribunal em conformidade com as disposições do § 23 da Lei No. 292/2013 Coll., sobre Procedimentos Especiais dos Tribunais (doravante também p.e.t), segundo o qual, se fosse possível abrir o processo mesmo sem proposta e nos casos de status matrimoniais…

Překlad vyššího státního ověření – apostilly s úřední vahou

Vyšší státní ověření a překlad do portugalštiny – společně jako součást potvrzení pravosti Rozsudku jménem republiky pro překlad do portugalského jazyka. Nadále apostillu na českých dokumentech, které mají být přeloženy do portugalštiny s ověřením. včetně zmíněné apostille, nesou zpravidla: maturitní a jiná školská a ročníková vysvědčení, rodné listy, oddací listy, apod. : Minisíerstvo zahraničních věci České repub!iky / Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DA REPÚBLICA CHECA EM PRAHA. № do /um selo no valor de CZK 100/ A autenticidade da assinatura anterior e do selo oficial é aqui confirmada.

Překlady dokumentů a rozsudků do portugalštiny

🇵🇹 Rychlé soudní ověřené překlad dokumentů a rozsudků do portugalštiny. Překládáme smlouvy, plné moci, rodné listy, oddací listy, osvědčení o právní způsobilosti a doklady o vzdělání. Naše služby jsou dostupné v Praze a zaměřujeme se na portugalštinu a další románské jazyky, jako jsou španělština, italština, katalánština, francouzština a rumunština. Překládáme také rejstříky a formuláře do portugalštiny. Jako portugalský jazykový tlumočník v Praze 1, 2, 3 až 22 nabízíme expresní překlad smluv a vysvědčení do angličtiny a němčiny s možností úhrady na fakturu nebo při převzetí překladu. Máme také schopnost realizovat hybridní překlad v PDF formátu a zaslat je elektronicky. 💼💬🗂️📜🔍🌐🖋️🏢🚀🌟

Žádáte-li soudní překlad ROZSUDKU z portugalského jazyka – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,