Překlad informovaného souhlasu do angličtiny: MUDr. Schwarz

  • 7.6.2019

Překlady informovaných souhlasů a pokynů před medikací patří do kategorie medicínských překladů: „

V dolní čelisti může dojít při nepříznivých anatomických poměrech k poranění nervu 3. větve trojklanného nervu. Následkem poruchy jeho funkce může být přechodná či trvalá ztráta citlivosti kůže a červeně poloviny dolního rtu a brady na straně, kde byl zub (kořen, jejich část) extrahován. To se také může projevit brněním, svěděním, pálením nebo jiným pocitem. Dále se tato porucha funkce může projevit necitlivostí dolních zubů a měkkých tkání. Vzácně též může dojít k poškození jazykového nervu na příslušné straně. To se projeví opět buď jako brnění, snížená citlivost, nebo necitlivost až ztráta chuti příslušné poloviny jazyka. Poškození nervu může mít charakter dočasný – dny, týdny, měsíce až 2 roky – nebo trvalý.

V obou čelistech je možné i poškození sousedního zubu (uvolnění výplně nebo korunky, rozlomení zubu, zářez do zubu vrtáčkem, s možným následkem odumření zubu), pohmoždění okolních měkkých tkání nebo ústního koutku nástrojem, dokonce i zlomenina čelistní kosti při krajně nepříznivých anatomických poměrech.

Nejčastější komplikací bývá zánět zubního lůžka, který může být tzv „suchý“ bez tvorby hnisu nebo hnisavý, ev. hnisavý zánět měkkých tkání v okolí čelistí, zánětlivé komplikace vznikají většinou 1.-3. den po výkonu a projeví, se otokem, bolestí, teplotou.

Pokud by nebylo možné vyřešit komplikace v našem zdravotnickém zařízení (např. nepodaří se zub extrahovat nebo odstranit po zatlačení do čelistní dutiny nebo měkkých tkání v okolí čelisti, vznikne rozsáhlý hnisavý zánět kolem čelistí, dojde ke zlomení čelisti, pak je nutné odeslat vás na specializované pracoviště nemocničního typu, většinou Stomatologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, U Nemocnice 2, Praha 2. V případě odlomení části výplně nebo protetické práce z vedlejších zubů, budete odesláni k vašemu zubnímu lékaři. Lékař Vás v těchto případě bude blíže instruovat.

Překlady medicínského souhlasu provádí MUDr. Schwarz a jeho tým: poptávejte ZDE. 

 

Share Button