Překlad pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze

Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlady onkologie VFN a 1. LF UK: urologie. Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 …

Překlad pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Společný příjem interně nemocných VFN a 1. LF UK

Anglický překlad: Všeobecná fakultní nemocnice

General University Hospital in Prague
Clinic of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine
Joint Admission for Persons with Medical Problems of General University Hospital and First Faculty of Medicine, Charles University

Překlady pro VFN a LF UK od primářů oddělení

Podepsáni: primář / vedoucí lékař – anglický překlad: Head of Department / Chief physician. Překlady lékařských zpráv do angličtiny a němčiny v oborech onkologie a neurologie, nadále interna a kardio-chirurgie, jsou vypracovány primáři či interními lékaři týmu MUDr. Schwarze

MUDr. Schwarz: Všeobecná fakultní nemocnice a překlad

Překlady pro německé a jiné evropské lékaře v zahraničních lékařských ústavech, nemocnicích a klinikách vypracovává výhradně MUDr. Schwarz nebo někdo jiný z týmu ošetřujících lékařů a to primář nebo vedoucí lékař z klinické praxe přístupné všem pacientům mající potřebu překladu pro zahraniční lékaře nebo z titulu českých pacientů přicházejících opačným směrem – tj. z německých či jiných evropských klinik, a směřujících k českým lékařům s nutností předložit lékařskou zpráv např. právě pro jakéhokoliv odborníka z VFN a 1. – 3. LF UK.

Lékařské překlady: Chirurgie

Žádáte-li překlad pro Všeobecnou fakultní nemocnici – kontaktujte nás ZDE.

Share Button