Překlady informovaných souhlasů, MDDr.

  • 10.6.2019

Lékařka z Clinical centra, píše: Potřebovala bych přeložit do AJ Informovaný souhlas pacienta s chirurgickou extrakcí (2x A4) a Informovaný souhlas pacienta a pokyny před premedikací Midazolamem( 1xA4).

Prohlášení lékaře EM – .doc, IS – měkké tkáně .docx, Informovaný souhlas pacienta.doc, Prohlášení lékaře EM – .doc, IS – měkké tkáně .docx, Informovaný souhlas pacienta.doc

SHRNUTÍ PŘEKLADU VŠECH SOUHLASŮ

INFORMOVANÝ SOUHLAS A POKYNY PŘED PREMEDIKACÍ MIDAZOLAMEM -.docx
INFORMOVANÝ SOUHLAS SCH-extr.docx
Informovaný souhlas pacienta.doc
IS – měkké tkáně .docx
Prohlášení lékaře EM – .doc

Share Button