Překlady informovaných souhlasů

  • 10.6.2019

Prohlášení lékaře EM – .doc, IS – měkké tkáně .docx, Informovaný souhlas pacienta.doc, Prohlášení lékaře EM – .doc, IS – měkké tkáně .docx, Informovaný souhlas pacienta.doc

  • INFORMOVANÝ SOUHLAS A POKYNY PŘED PREMEDIKACÍ MIDAZOLAMEM -.docx
  • INFORMOVANÝ SOUHLAS SCH-extr.docx
  • Informovaný souhlas pacienta.doc
  • IS – měkké tkáně .docx
  • Prohlášení lékaře EM – .doc
Share Button