Proč je většina překladatelů banda zoufalých looserů?

  • 3.10.2022

Protože se pro to nenarodili a je jich zkrátka moc. Trh potřebuje soustružníky na automatické obráběcí stroje. Slušné zedníky, co nechlastají a dobře pracují. Instalatéry – vodáky, elektrikáře a mnoho dalších profesí. Ten trh je ale zkrátka nemá – má překladatele. Vychrlil je nejen dnes už chorý ústav FF ÚK, ale i další ústavy. Jsou zde i překladatelé samouci. Co však je všechny spojuje anebo rozděluje? Úspěch anebo jeho temná stránka se záporným znaménkem.

Kolik práce má překladatel No. 1

Ve svém týmu mám zcela jistě několik lidí, kteří té překladatelské práce mají tolik, že mě jako jednatele, klidně pošlou do háje anebo přesněji řečeno, „úplně mě tam nepošlou“ ale jednání s nimi je takové dost na hraně. Jednají se mnou jako rovný s rovným ale s lehce arogantním nádechem. Já si toho ale vážím nebo resp. ustojím to, vím totiž, že si na nich cením především jejich odbornost.

Kolik vydělá oborník alfa samec

Vyjádřím to v číslech, odborník na přípravu bezpečnostních listů anebo schopný překladatel a tlumočník, ten nejlepší z nejlepších, vydělává za měsíc odhadem 150 – 200000 Kč, ano dvěstětisíckorunčeských. Specialista uvádění nových výrobků na trh a osoba odborně způsobilá pro přípravu bezpečnostních listů, dokáže vygenerovat až 5 milionů korun ročně. Proč? Našli své místo v díře na trhu. Nebyli to tuctoví humanisté, kteří se falešnou arogancí domnívají, že jim svět leží u nohou, protože na škole četli Petrarcu. Houby z voctem, na to trh kašle.

Trh a metastázou rozrostlý humanismus

Trh se neřídí zásadami humanismu a ušlechtilou touhou rozumět renesančním textům z Florencie. Trh žádá odborníky a lidi, kteří v životě neztráceli čas neefektivními úvahami a marnou činností v bludném kruhu. Trh si žádá překladatele – k nalezení u nás jsou ZDE.

Příklady špatné životní dráhy překladatelek:

Uvedu příklad, překladatelka francouzštiny 38 let, bezdětná – humanistka, titup: PhD, ústav: Olomoucká italianistika, dosavadní praxe: překlad textů z humanitární oblasti ale hlavně texty věnující se pašování africkým muslimů do křesťanské Evropy – rozuměj podpora takových projektů (zadavatel nezisková firma). Osobní vlastnosti překladatelky: podlá. Další možné uplatnění: neuplatnitelná.

Příklad 2: překladatelka a lektorka španělštiny, dosažený titul Mgr., ústav: FF ÚK. Dle jejích slov: „šla studovat jazyk, který se jí líbil“. Dnes bez uplatnění. Lituje, že se nešla učit německy. Trh postrádá: inženýrky ekonomie s perfektní němčinou a znalostí daňových systémů ČR a Německa. Výsledek? – nejsou / trh nabízí přehršel hispanistek s praxí s domorodci v Peruánských Andách.

Jednatel – Gustav Vigato

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Proč je většina překladatelů banda zoufalých looserů?