Toxikologické Informační Středisko

 • 29.6.2024

Toxikologické informační středisko je specializovaná instituce, která poskytuje důležité informace a podporu v případech akutních otrav a jiných zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami. Jeho hlavním cílem je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel prostřednictvím odborného poradenství a rychlé reakce na nouzové situace.

Hlavní služby toxikologického informačního střediska:

 1. Nepřetržité poradenství: 24/7 telefonická služba, která poskytuje okamžité informace a doporučení v případě akutních otrav a jiných zdravotních rizik.
 2. Odborné konzultace: Poradenství pro zdravotnické pracovníky, lékaře a záchranáře při léčbě a prevenci otrav.
 3. Databáze toxických látek: Shromažďování a aktualizace informací o toxických látkách, jejich účincích a způsobech léčby.
 4. Školení a prevence: Organizace školení a informačních kampaní pro zvyšování povědomí o prevenci a léčbě otrav.

Kontaktní informace:

 • Adresa: Na Bojišti 1, Praha
 • Telefonní čísla (nepřetržitě):
  • +420-224919293 ☎️
  • +420-224915402 ☎️
  • +420-608666582 📞 (expresní příprava bezpečnostního listu)

Specifikace:

 • Informace: Poskytovány pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

Toxikologické informační středisko je nezbytnou součástí zdravotnické infrastruktury, která zajišťuje rychlou a efektivní pomoc v případech chemických rizik, čímž chrání zdraví a životy lidí.

Share Button