Účetní překlady

  • 10.11.2020

Vedení účetních operací, vyúčtování výplat, komunikace s bankou a s klienty po telefonu i osobně, zadávání transakcí, zpracování faktur a jejich
kontrola, tvorba měsíčních uzávěrek, zpracování účetních dokladů, administrativa, spolupráce s jinými odděleními, správa a evidence majetku a vymáhání pohledávek, úzká spolupráce s ředitelem společnosti.

Překlady postupů a dokumentů z personálních oddělení

Úzká spolupráce s vedením společnosti, administrativní práce, komunikace s po telefonu i osobně, kontrola faktur, evidence a ukládání
dokumentů, spolupráce na organizaci výběrových řízení, aktivní vyhledávání kandidátů na volné pracovní pozice. Základní administrativní práce, kontrola faktur, přijímání a kontrola objednávek, spolupráce s ostatními útvary firmy.

Share Button