Životopis, překládající lékař, MUDr. Josef Janda

 • 18.10.2019

ODBORNÁ PŘEDCHOZÍ PRAXE PRAXE PŘEKLÁDAJÍCÍHO LÉKAŘE:

Pracoviště: Dětské oddělení, Praha. Pracovní zařazení: vedoucí lékař alergologické ambulance, sekundární lékař dětského oddělení. Dosavadní praxe: Dětské oddělení, Oblastní  nemocnice v Praze – lůžková i ambulantní část, ambulance alergologie a klinické imunologie dětského oddělení od 1.8.1995 – dosud 

Vzdělání LÉKAŘE a atestace:

Vysokoškolské studium – 2. lékařská fakulta UK v Praze, promoce 26.6.1995. AtestacePediatrie 1. stupně, 27.4.1998, Praha, číslo diplomu 00000-P. Alergologie a klinická imunologie, 17.6.2002, Praha, číslo diplomu 0000-P. Pediatrie 2. stupně, 31.3.2005, Praha, číslo diplomu 000000-P

Licence České lékařské komory:

Licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor pediatrie; Datum udělení 15.6.2003, Evidenční číslo 00000 / 04. Licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor alergologie a klinická imunologie; Datum udělení 15.6.2003, Evidenční číslo 00000 / 04. Licence pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení – dětské lékařství; Datum udělení 28.2.2006, Evidenční číslo 00000 / 04

Další doplňkové informace:

Lektor České iniciativy pro astma pro r. 2012-2013

Účast na odborných akcích:

 • 19.3.2012 Kurz kardiopulmonální resuscitace, ON Kolín
 • 21.3.2012 18. Cvikovský pediatrický den – aktivní účast, kazuistika respiračního selhání při závažné formě OSASy „Je tlustej a je to Down…“
 • 14.4.2012 11. Konference dětské pneumologie – aktivní účast, kazuistiky dvou případů SCID „Nejednalo se o astma … „
 • 26.4.2012 Kolínské dýchací cesty, OS ČLK Kolín. Aktivní účast „Infekce a obstruktivní fenomeny v dětském věku“
 • 4.5.2012 Mezinárodní den astmatu, Praha, pasivní účast
 • 14.-15.6.2012 ESID Prague Spring Meeting. Aktivní účast, spoluautor „Two cases of SCID – met more often than expected“ Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Zuzana Mikulecká, Veronika Šípová
 • 27.1.2011 – Aktuality z alergologie a klinické imunologie (Imumed)
 • 16.4.2011 – Konference dětské pneumologie. Aktivní účast – přednáška „Pneumocystové pneumonie“
 • 2.-3.5.2011 – 5. Podbrdské pediatrické dny. Aktivní účast – přednáška „Alergie na antibiotika“
 • 17.5.2011 – Právo pro zdravotnický personál, Kolín
 • 26.5.2011 – Českolipský den astmatu a alergií, Nový Bor
 • 12.-13.7.2011 – Komunikace ve zdravotnictví, Kolín
 • 7.9.2011 – Seminář imunodeficience, Třeboň. Aktivní účast: kazuistika SCID „Nejednalo se o astma“
 • 15.9.2011 – Kazuistický seminář ČSDP ČLS JEP a Pediatrické kliniky FN Motol
 • 5.10.2011 – Frühauf: Kojenecká výživa, seminář PLDD Kolín
 • 26.10.2011 – Anafylaxe, školící akce ČSAKI
 • 9.11.2011 – seminář PLDD Kolín. Aktivní účast – přednáška „Nové formy alergenové imunoterapie“
 • 10.11.2011 – pracovní schůze ČSAKI Opakovaně nemocný pacient
 • 11.-12.11.2011 – Fórum alergenové imunoterapie, Štiřín
 • 17.11.2011 – Olivovna – 16. ročník semináře v Olivově dětské léčebně v Říčanech. Aktivní účast – přednáška: „Alergie na antibiotika“
 • Leden 2010 – Pracovní schůze ČSAKI, Alergenová imunoterapie
 • Říjen 2009 – 26. Kongres slovenských a českých alergologů a klinických imunologů, Žilina
 • Duben 2009 – 8. Celostátní konference dětské pneumologie
 • Duben 2009 – 16. Celostátní pracovní konference Sekce intenzivní medicíny ČPS JEP – aktivní účast, kazuistika traumatické ruptury aorty Jakubův pád
 • Leden 2009 – 7. Minisympozium Aktuality v dětské intezivní péči, Ostrava
 • Leden 2008 – Lymeská borelioza / pediatrický seminář SČL Kolín – aktivní účast
 • Duben 2008 – 15. pracovní konference SIM CPS – aktivní účast, kazuistika Náhlá příhoda pozvolného průběhu
 • Květen 2008 – Středočeský pediatrický seminář – aktivní účast, přednášky Alergie na betalaktamová antibiotika, Zrychlené formy specifické alergenové terapie v dětském věku
 • Červen 2008 – Alergie začíná v dětství, 7. setkání dětských alergologů a klinických imunologů, Telč
 • Září 2008 – 8. Český Pediatrický kongres, Jihlava
 • Říjen 2008 – 25. sjezd ČSAKI, Praha
 • 2007 pravidelně Pediatrické semináře SČL Kolín, aktivně v březnu 2007 – Režimová opatření v léčbě alergických onemocnění
 • Duben 2007 – 14. pracovní konference SIM CPS
 • Listopad 2006 – 2. Slovensko – Český kongres dětské intenzivní medicíny a anestezie, Stupava
 • Říjen 2006 – 11. Kongres ČSAKI, Hradec Králové
 • Duben 2006 – 13. pracovní konference SIM CPS

AKTIVNÍ PŘEKLADATELSKÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI V MEDICÍNSKÝCH TÉMATECH:

 • anglicko-česky
 • anglicko-německy
 • německo-česky
 • slovensko-česky
 • slovensko-anglicky
 • slovensko-německy
 • rusko-česky
 • rusko-anglicky
 • rusko-německy
Share Button
Zařazeno do témat:

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Životopis, překládající lékař, MUDr. Josef Janda