Baterie – nelegislativní překlad

  • 18.6.2019

Tento informační list výrobku (AIS), poskytuje relevantní informace o bateriích prodejcům,
zákazníkům, výrobcům OEM a ostatním uživatelům, kteří požadují bezpečnostní list
splňující požadavky GHS. Výrobky, jako jsou například baterie, jsou vyjmuty z
klasifikačních kritérií bezpečnostních listů systému GHS. Kritéria GHS nejsou navržena ani
zamýšlena pro klasifikaci rizik fyzických, zdravotních nebo rizik pro životní prostředí u
daného výrobku. Značkové spotřební baterie jsou definovány jako elektrotechnická
zařízení. Design, bezpečnost, výroba a kvalifikace značkových spotřebních baterií, se řídí
normami pro baterie dle ANSI an IEC. Tento dokument je založen na principech, kterých
se drží následující přístupy bezpečnostní komunikace: ANSI Z-400.1, GHS, JAMP AIS, a
IEC 62474.

Baterie – nelegislativní překlad (nestandardizovaný)

Není regulováno. Alkalické baterie (občas nazývané „suché články“ nebo „domácí“
baterie), nejsou klasifikovány jako regulované nebo nebezpečné zboží podle předpisů
IATA týkajících se nebezpečného zboží, technických pokynů ICAO, mezinárodního
předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, vzorových předpisů OSN, americké
směrnice pro nebezpečné materiály (49 CFR) a ani dle UNECE ADR.
Číslo UN / Oficiální pojmenování pro přepravu
Není – nevyžaduje se
Konformita se zvláštním opatřením (SP)
Zvláštní regulační opatření požadují, aby byly baterie baleny takovým způsobem, který
bude předcházet tvorbě nebezpečné hladiny tepla a zkratů. Přepravci mohou baterie na
přepravu připravovat přelepením jejich kontaktů, jednotlivého zabalení baterií, nebo jiného
způsobu oddělení baterií, které předchází riziku zkratu. Baterie přepravované v originálním
a neotevřeném balení Duracell, tato opatření splňují.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,