Bezpečnostní listy dle platné legislativy (CLP)

  • 28.12.2020
Bezpečnostní list dle platné legislativy.

Bezpečnostní list dle platné legislativy. Vypracování MSDS v souladu s platnou legislativou. Vypracování sady bezpečnostních listů do jazyků: německý, anglický, slovenský, český, polský, maďarský, slovinský, italský, chorvatský, rumunský, bulharský. Expresní kontakt: +42…

Sada listů dle platné legislativy je připravována v těchto dnech. Jazykově ale především legálně shodné verze vznikají pro destinace: Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Slovensko, Německo, Irsko, Dánsko a Rusko. Kolegové připravují listy s legislativně odpovídajícími prvky a překládají nestandardní části z listů do svým národních jazyků.

Bezpečnostní listy – legislativa

V CLP používá chemická legislativa platná pro jednotlivé země (objednání štítků, etiket a bezpečnostních listů). Legislativně dodáváme správné především listy v těchto zemích: Anglie, Německo, Polsko, Slovensko. Nadále exotičtější destinace, jako: Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko.

Etikety k bezpečnostním listům

CLP používá přesně dané termíny, které nejsou zcela běžné. Přesné znění na etiketách zahraničních odběratelů, jsou shodné s BL. Bezpečnostní listy dokážeme doplnit i o dodání zákonných frází pro etikety, v některých vybraných jazycích. Provádíme překlad marketingových textů z etiket na výrobcích pro různé výrobky z chemického průmyslu, jazyky: anglický, německý, polský, slovenský, maďarský, slovinský, chorvatský, srbský, rumunský, bulharský.

Změny / Opravy bezpečnostního listu

Jedná se zpravidla o drobné texty, např: o text v záhlaví pod názvem „Bezpečnostní list“ (objednávka bezpečnostních listů a štítků), název MSDS v záhlaví a v oddílech 1. a 3. MSDS, oddíl 8.1 – poslední PNEC hodnota, 8.2.2 – někdy chybí tepelné nebezpečí, dráždivost pro oči a kůži v oddílu 11.1, hodnota NOEC u ryb v oddílu 12.1, v oddílech 9.1 a 13.1 se uvádí v EN verzi „extrémně“ hořlavý aerosol, oddíl 14.5. – není nebezpečný pro ŽP, oddíl 15.2 – mělo by být uvedeno, že „není vyžadováno pro kosmetiku“. Opravy probíhají v souladu s EN verzí MSDS zaslanou 26.7.2017.

Žádáte-li bezpečnostní listy dle platné CLP legislativy – k dispozici jsme ZDE.

Objednávka bezpečnostních listů, ŠTÍTKY

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Bezpečnostní listy dle platné legislativy (CLP)