Korektury překladů

 • 2.9.2019

Jazykové korektury – korektury našich a cizích textů. Korektury: stylistické, jazykové, gramatické, odborně-obsahové:

Jazykové korektury: ODBORNÝ PERSONALISTICKÝ KOMENTÁŘ K ZAKÁZCE. Korektura textu WEBSITE: Španělština: Provede stejný odborník, jako minule. Francouzština – Lokalizaci provádí francouzský lékař, jako minule / instruktáž lékaře, ve smyslu správného formátování pro přehledné další zpracování textu – především fonty.

FORMÁLNÍ KOREKTURA LÉKAŘSKÝCH TEXTŮ

Němčina – Český + německý lékař (KOREKTURA) (původní překladatel po
1. zakázce tohoto druhu – německý rodilý mluvčí – oslovená lékařka, MUDr. Helena Schwarzová – s kompetencí schopná poslední, která je momentálně dostupná pro překlad tohoto formátu do německého jazyka).

JAZYKOVÉ KOREKTURY WWW, TERMÍNY A LÉKAŘSKÁ KOREKTURA

Termín od zadání (u website): 14 – 16 dnů (14 dnů překlad, 2 dny korektura – „anebo celkově kratší“, dle toho, „dle situace“). Termín dodání (další soubory): 3 pracovní dny – 1 týden. Zvláštní marketingový dotaz k němčině (vzhledem k německému úzu, tj. zpravidla reklama v Německu – tyká, ale některé konzervativnější tématiky: vykají – také otázka množného nebo jednotného čísla – „ať se klient vyjádří“) tykat, vykat? v množném, jednotném?

DALŠÍ TEXTY PRO JINÉ KOREKTORY

Fyzika – zkoušky: přímo fyzik (MATFYZ). Studie: lékařka + korektorka.
Certifikace: dodáme s razítkem a doložkou soudního znalce vtělenou do
PDF formátu.

CENY KOREKTUR: ANGLIČTINA, ČEŠTINA, NĚMČINA
 • CENY K ZAKÁZCE (ceny uváděny za cílovou stranu):
 • Angličtina – fyzika, pevnostní záležitosti: 250 Kč / NS (se soudním
 • ověřením 350 Kč).
 • Angličtina – lékařská (texty mimo website): 350 Kč / NS.
 • Website španělsky (bez překladu z angličtiny, tj. překlad z češtiny do
  španělštiny): 480 Kč / NS.
 • Website francouzský (bez překladu z angličtiny, tj. překlad z češtiny
  do francouzsky): 400 Kč / NS.
 • Website německy (bez překladu z angličtiny, tj. překlad z češtiny do
  němčiny): 430 Kč / NS.
 • Certifikace (PDF překlad se soudním ověřením): 350 Kč  / NS.
  Pozn.: ceny platí, při objednání celého balíku překladů.
KOREKTURY MIMOLÉKAŘSKÝCH TEXTŮ – MARKETING

Odborná korektura English:

I get 19 NS as result – BUT – there are many pages in the file that is crossed out, and they are not included when exporting the pages for counting. So of the total 407 ppxt pages only 161 are exported and they contains 19 NS text.

Potřebujete-li specializovaný překlad z nebo do jazyka – kontaktujte nás ZDE. 

Share Button