Korektury textů

  • 28.12.2020
Odborné korektury: korektura angličtiny, němčiny, slovenštiny, češtiny, polštiny, ruštiny, italštiny a dalších jazyků. Korektury v různých formátech. Korektury jazykové a korektury odborné. Expresní kontakt: +420 608 666 582

Odborné korektury: korektura angličtiny, němčiny, slozduenštiny, češtiny, polštiny, ruštiny, italštiny a dalších jazyků. Korektury v různých formátech. Korektury jazykové a korektury odborné. Expresní kontakt: +420 608 666 582

Anglické, německé a slovenské korektury  jsme předávali našim klientům minulý týden.  Co požadavek, to odlišný jazyk, ale také požadavek na odlišný formát i provedení dané korektury jazyka.  V angličtině jsme kontrolovali texty týkající se vzduchotechniky a části technických manuálů – zejména formát PDF  (ale v jednom případě také prostý text – viz. minulý příspěvek) a vpisování poznámek do PDF (použit Foxitreader).

NEDOSTATKY KOREKTUR

Jednalo se o korekturu anglického textu, který obsahoval mimo jazykové nedostatky také chybějící části, které bylo nutno dle českého textu doplnit/dopřeložit. Vše samozřejmě dle standardů adoptovaných z terminologie klienta, pro kterého překlad provádíme.

Korektura německého textu

Další část korektury pro stejného klienta se týkala německých textů. Korektura německého textu nebyla nikterak nicotnou záležitostí.  Celá zabrala 15 hodin práce. Kolega pro německý jazyk nad dní strávil celé 2,5 půl pracovního dne.  U tohoto typu korektury se hledaly zejména chyby typografické, chybějící oddíly a věty v manuálech (korektura jednotlivých bodů manuálu) a doplňovaly se dle výchozí verze, jako tomu bylo u předchozího anglického jazyka.

Korektura slovenského textu

Poslední ze zmíněných korektur následovala samotný překlad, a to překlad do slovenského jazyka + tedy danou korekturu. Jednalo se o předtiskové korektury ke krátké knize. Velmi precizní práce (překlad 46 stran, korektura 15 stran). Dílo jsme předávali o jeden den dříve, než-li byl dohodnutý termín dodání.  Zde byl klient před samotným započetím korektury informován o rozsahu chyb a bylo uvedeno několik příkladů.

Korektury textů

Samotné korektury vypracováváme nejenom formou korektury jazykové, ale provádíme korektury odborné či případně kombinaci obojího.
V oblasti chemie kontrolujeme obsahy bezpečnosních listů a dbáme na jejich správné znění co do rozsahu oddílů i jazykových formulací pro dané jazykové a jazykově-legislativní národní prostředí.  V oblasti medicíny a farmaceutického marketingu provádíme odborné korektury dle zadání zákazníka.

Formáty korektur

Samotné korektury pak provádíme ve více formátech, než jen v pouhém textovém formátu, těmi jsou: .doc, .pdf., .ppt, .dwg (3D korektury – prováděné naším specializovaným technikem, překladatelem a specialistou na Autocad programy a další grafické variace: vše v jazyce). Prováděná korektura a její termín provedení jsou odvislé od rozsahu chyb, nebo-li od kvality dodaného textu. Ta se může lišit, může být špatná, ale také celkem obstojná.

Žádáte-li od nás korekturu cizojazyčného textu – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,