Kvalitní překlad němčiny: česko-německý tým

Ověřené překlady z německého jazyka pro oblast Praha. Expres kontakt: 608 666 582.

Ověřené překlady z německého jazyka pro oblast Praha. Expres kontakt: 608 666 582.

Komplexnost překladů němčiny: bohatost tématu. Obousměrný překlad/Úplné nasazení/100 % interesovanost překladatele tématem: právo, věda, technika, překlad w3. „(jedná se PR zprávu jejíž podstatou je tzv. cílená nástavbovost při asimilaci na internetový jazyk – CNAIJ)“. Překlady z/do němčiny (Akademičtí překladatelé německého jazyka) – kontrakty, smlouvy, notářské zápisy (tedy zápisy týkající se dědictví, úschov, plné moci apod), právní texty – všechny dokumenty s právním i mimoprávním obsahem mající původ „od právníka“.

Překlady do němčiny: ověřeně

Překlady notářských zápisu z/do německého jazyka (nadále překlady dohod (dvou či vícestranných), soudních rozhodnutí, osobních dokladů) dle „právních“ (výraz významově modifikován z důvodu pro vytvoření funkčního stylu – taktéž obsah překladové problematiky, viz. obory jako reklamní jazyk daného jazykové prostředí, využití znalosti dialektů apod.) pravidel pro překládání smluv občanských (tedy pravidla zákoníků občanských, obchodních a obsah jejich „právničštiny“ pro tlumočníky a překladatele, viz. také právní minimum pro překladatele a tlumočníky na právnické fakultě) smluv k obchodování (smlouva o obchodním zastoupení pro územní oblast: Německa).

Překlady se soudním ověřením pro dotační problematiku. Překlad maturitních vysvědčení a diplomů do němčiny. Překlady výučních listů. Překlady plných mocí. Překlady smluv. Ověření: němčina-čeština, Praha 1 a Praha 2. Překlady rejstříků trestů a rejstříků obchodních. Překlady živnostenského rejstříku do německého jazyka v  Praze.

Žádáte-li od nás velmi kvalitní překlad z/do němčiny, kontaktujte nás právě ZDE.

Kontakty tým překladatelů

 

Share ButtonŠtítky: , ,