Právní polština / Překlad z práva

Tlumočení a překlady polského jazyka. Náš kolega odborník na polštnu je připraven fixovat termín pro tlumočení ve vaší firmě, při jednání, ať národním či mezinárodním. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582.

Tlumočení a překlady polského jazyka. Náš kolega odborník na polštinu je připraven fixovat termín pro tlumočení ve vaší firmě, při jednání, ať národním či mezinárodním. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582.

Překlady „z práva“, tedy textu, který může být z titulu svého obsahu považován za právní text, jsou u nás běžnou, ale odborně velmi odpovědnou praxí. Za typický a pro překlad velmi náročný právní text může být zmíněna jakákoliv smlouva: smlouva kupní, smlouva nájemní, smlouva o dílo. V jednom měsíci přeložíme cca 50 smluv z, nebo do různých jazyků v našem jazykovém portfóliu, ale jen určitá část překladatelů našeho týmu je na smlouvy a právní texty striktně orientována.

PRÁVNÍ PŘEKLADY POLŠTINY

Tito překladatelé, jsou překladatelé mající do smlouvy vhled právním zrakem. Jsou to lidé, kteří smlouvu čtou způsobem odborným a navíc ji překládají z/do cizího jazyka, případně mezi dvěma cizími jazyky. Ve smlouvách je velmi důležité zachovat právní formulace a právní smysl vyjádřený jazykem jedním a převést ho do jazyka druhého tak, aby se neměnil význam, tedy byla dodržena právní konzistentnost textu dle práva druhé země, tedy země daného cizího jazyka. V tomto případě se jedná o polštinu. V minulém měsíci jsme měli tu čest přeložit 15 smluv z polského a 5 smluv do polského jazyka.

Překlady smluv do polštiny

Poslední překládaná smlouva z polského jazyka bylo smlouvou o dílo, zároveň velmi rozsáhlým textem o více jak 70 normovaných stranách. To vše proto, že rozsáhlost problematiky ve zhotovovaném díle byla natolik komplexní, že ošetření zadání díla, tedy jeho plnění s následovným plněním finančním, byla natolik rozvětvená, že bylo nutno právním oddělením klienta vypracovat takto dlouhou smlouvu.

Pro jakýkoliv právní překlad do polštiny, nás prosím kontaktujte ZDE.

 

 

 

 

Share ButtonŠtítky: ,