Právní polština / Překlad z práva

  • 28.1.2013
Tlumočení a překlad polského jazyka. Náš kolega odborník na polštnu je připraven fixovat termín pro tlumočení ve vaší firmě, při jednání, ať národním či mezinárodním. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582.

Tlumočení a překlad polského jazyka. Náš kolega odborník na polštinu je připraven fixovat termín pro tlumočení ve vaší firmě, při jednání, ať národním či mezinárodním. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582.

Překlady „z práva“, tedy textu, který může být z titulu svého obsahu považován za právní text, jsou u nás běžnou, ale odborně velmi odpovědnou praxí. Za typický a pro překlad velmi náročný právní text může být zmíněna jakákoliv smlouva: smlouva kupní, smlouva nájemní, smlouva o dílo. V jednom měsíci přeložíme cca 50 smluv z, nebo do různých jazyků v našem jazykovém portfóliu, ale jen určitá část překladatelů našeho týmu je na smlouvy a právní texty striktně orientována.

PRÁVNÍ PŘEKLADY POLŠTINY

Tito překladatelé, jsou překladatelé mající do smlouvy vhled právním zrakem. Jsou to lidé, kteří smlouvu čtou způsobem odborným a navíc ji překládají z/do cizího jazyka, případně mezi dvěma cizími jazyky. Ve smlouvách je velmi důležité zachovat právní formulace a právní smysl vyjádřený jazykem jedním a převést ho do jazyka druhého tak, aby se neměnil význam, tedy byla dodržena právní konzistentnost textu dle práva druhé země, tedy země daného cizího jazyka. V tomto případě se jedná o polštinu. V minulém měsíci jsme měli tu čest přeložit 15 smluv z polského a 5 smluv do polského jazyka.

Překlady smluv do polštiny

Poslední překládaná smlouva z polského jazyka bylo smlouvou o dílo, zároveň velmi rozsáhlým textem o více jak 70 normovaných stranách. To vše proto, že rozsáhlost problematiky ve zhotovovaném díle byla natolik komplexní, že ošetření zadání díla, tedy jeho plnění s následovným plněním finančním, byla natolik rozvětvená, že bylo nutno právním oddělením klienta vypracovat takto dlouhou smlouvu.

Pro jakýkoliv právní překlad do polštiny, nás prosím kontaktujte ZDE.

 

 

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,