Překlad: usnesení, rozsudek, úřední záznam

Soudní a ověřené překlady: překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420...

Soudní a ověřené překlady: překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420…

Soubory pro překlad do angličtiny, zejména překlady usnesení a rozsudku, klient poslal v celkem 26 souborech: obvodni statni zastupitelstvi.pdf, rozsudek.pdf, rozsudek2.pdf, rozsudek3.pdf, rozsudek4.pdf, rozsudek5.pdf, rozsudek6.pdf, rozsudek7.pdf, rozsudek8.pdf, rozsudek9.pdf, rozsudek10.pdf, rozsudek11.pdf, slozenka.pdf, slozenka2.pdf, university.pdf, uredni zaznam.pdf, uredni zaznam2.pdf, uredni zaznam3.pdf, uredni zaznam4.pdf, usnesen2i.pdf, usneseni.pdf, vypis.pdf, vypis2.pdf, vypis3.pdf, zachet1.pdf, zachetka2.pdf.

Shrnutí překladu dokumentů:

Překlad obvodního státního zastupitelství, překladu rozsudků, překlad složenek o zaplacení, překlady potvrzení z univerzity o studiu, překlad diplomu, překlad úředního záznamu, překlad usnesení, překlad výpisu z bankovního konta / účtu.

Další překlady soudních rozhodnutí: termíny

  • Expresní termín: v samý den, nebo do druhého dne (usnesení do 3 fyzických stran).
  • Běžný termín: do 3 pracovních dnů (platí pro usnesení v rozsahu do 3 fyzických stran).
  • Delší usnesení soudu – přeložena v běžném a expresním termínu do 3 – 6 pracovních dnů.

Překlad: usnesení, rozsudek, úřední záznam

Klient v rámci překladu žádal výpočet ceny v korunách: cena za překlad v Kč, a tedy interně i zjištění obsahu dokumentů, který měl dát za výstup poznání ceny za překlad rozsudku v českých korunách. Výpočet ostatních dokumentů měl být zahrnut. Dokumenty pro překlad byly skenovány a byl z nich konverzí vygenerován .txt text a tedy výstup možný pro výpočet normovaných stran za překlad a budoucí text, tj. text po nárůstu v cílovém anglickém jazyce. Typologie dokumentů k překladu souhrnem: obvodní státní zastupitelství, rozsudek, složenka, potvrzení o studiu, výpis z účtu, plná moc.

Konkrétní zakázka PŘEKLADU USNESENÍ

Běžný rozsah vykalkulován konverzní metodou na 31,5 normované strany. Bude se předpokládat nárůst anglického textu o 15 %, tj. asi 37 normovaný stran usnesení v angličtině celkově – po dokončení překladu soudním tlumočníkem v Praze. Předání dokumentů v Praze probíhá: ten samý den po překladu nebo později na základě dohody s klientem. Překlad krátkých usnesení do 1,5 strany nebo jiný soudní překlad – např. překlad vysvědčení – proběhne společně se svázáním do 2 pracovních dnů (je-li kapacita = bývá až v 90 % prostor pro krátký rychlý překlad).

Žádáte-li překlad usnesení, rozsudků, úředních záznamů – kontakt na překladatele je ZDE.

Ověřené překlady v Praze do 1 hodiny – jako jediní na trhu

Share ButtonŠtítky: ,