Překlad: usnesení, rozsudek, úřední záznam

  • 3.8.2017
Soudní a ověřené překlady: překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420...

Soudní a ověřené překlady: překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420…

Soubory pro překlad do angličtiny, zejména překlady usnesení a rozsudku, klient poslal v celkem 26 souborech: obvodni statni zastupitelstvi.pdf, rozsudek.pdf, rozsudek2.pdf, rozsudek3.pdf (Překlad: usnesení, rozsudku, úředního záznamu – i jako velmi expresní překlad), rozsudek4.pdf, rozsudek5.pdf, rozsudek6.pdf, rozsudek7.pdf, rozsudek8.pdf. (překlad odůvodnění z usnesení soudu: O d ů v o d n ě n í :
Shora uvedený elektronický platební rozkaz se nepodařilo řádně doručit žalované do vlastních rukou. Soud proto tento elektronický platební rozkaz dle ustanovení…

POKRAČOVÁNÍ TYPOLOGIE PŘEKLADŮ USNESENÍ

§ 173 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 174a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, zrušil v plném rozsahu.), rozsudek9.pdf, rozsudek10.pdf, rozsudek11.pdf, slozenka.pdf, slozenka2.pdf, university.pdf, uredni zaznam.pdf, uredni zaznam2.pdf, uredni zaznam3.pdf, uredni zaznam4.pdf, usnesen2i.pdf, usneseni.pdf, vypis.pdf, vypis2.pdf, vypis3.pdf, zachet1.pdf, zachetka2.pdf.

Shrnutí překladu dokumentů:

Překlad obvodního státního zastupitelství, překladu rozsudků, překlad složenek o zaplacení, překlady potvrzení z univerzity o studiu, překlad diplomu, překlad úředního záznamu, překlad usnesení, překlad výpisu z bankovního konta / účtu.

Další překlady soudních rozhodnutí: termíny

  • Expresní termín: v samý den, nebo do druhého dne (usnesení do 3 fyzických stran).
  • Běžný termín: do 3 pracovních dnů (platí pro usnesení v rozsahu do 3 fyzických stran).
  • Delší usnesení soudu – přeložena v běžném a expresním termínu do 3 – 6 pracovních dnů.
Překlad: usnesení, rozsudek, úřední záznam

Klient v rámci překladu žádal výpočet ceny v korunách: cena za překlad v Kč, a tedy interně i zjištění obsahu dokumentů, který měl dát za výstup poznání ceny za překlad rozsudku v českých korunách. Výpočet ostatních dokumentů měl být zahrnut. Dokumenty pro překlad byly skenovány a byl z nich konverzí vygenerován .txt text a tedy výstup možný pro výpočet normovaných stran za překlad a budoucí text, tj. text po nárůstu v cílovém anglickém jazyce. Typologie dokumentů k překladu souhrnem: obvodní státní zastupitelství, rozsudek, složenka, potvrzení o studiu, výpis z účtu, plná moc.

Konkrétní zakázka PŘEKLADU USNESENÍ

Běžný rozsah vykalkulován konverzní metodou na 31,5 normované strany. Bude se předpokládat nárůst anglického textu o 15 %, tj. asi 37 normovaný stran usnesení v angličtině celkově – po dokončení překladu soudním tlumočníkem v Praze. Předání dokumentů v Praze probíhá: ten samý den po překladu nebo později na základě dohody s klientem. Překlad krátkých usnesení do 1,5 strany nebo jiný soudní překlad – např. překlad vysvědčení – proběhne společně se svázáním do 2 pracovních dnů (je-li kapacita = bývá až v 90 % prostor pro krátký rychlý překlad).

Žádáte-li překlad usnesení, rozsudků, úředních záznamů – kontakt na překladatele je ZDE.

Ověřené překlady v Praze do 1 hodiny – jako jediní na trhu

Share Button
Zařazeno do témat: ,