Překlad webových stránek do němčiny

  • 20.11.2021
WWW v němčině.

Lokalizace webových stránek do němčiny. Pro informace ohledně překladu www, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

  • překlad webových stránek rodilým mluvčím + německým grafikem
  • práce v náročných aplikacích a rozhraních
  • možnost německého copywritingu (business, technika, strojírenství…)
  • vytvoření obsahu v němčině
  • možnost optimalizace pro němčině weby
  • US nebo obecně E-shop němčině
  • vedoucí projektu: německý rodilý mluvčí
  • expresní kontakt: 608 666 582

Opravdu důležitou skupinou překladů posledních let se stávají tzv. překlad webů (webových stránek – jinak řečeno tzv. lokalizace. Lokalizace neznačí nic jiného, než překlad (vytvoření originálního obsahu) webů odpovídající metodou tak, aby samotný překlad přeloženého webu (většinou do němčiny + dalších mutací dle požadavků), splnil účel stejně tak dobře, jako výchozí – původní stránka. S tímto typem překladu navíc překladatel pracuje vědom si i dalších okolností z jiných oborů, nejenom tedy “internetový jazyk”, ale také samotná technická znalost překladu webových stránek (podle toho jak se web do (němčiny) překládá).

Překlady webových stránek do němčiny časově

Překlady webů do němčiny může být totiž velmi časově a technicky náročnou činností s nutnou znalostí pokročilé uživatelskou základny pro ovládání nejenom PC, různých textových editorů a programů, ale také orientace v jazyce HTML kód apod. Překlady webů (dnes také hojně překládaných E-shopů) do němčiny využívají společnosti s obchodním plánem zaměřeným na německy mluvící země a tedy web v němčině a jeho čtenáře vyhledávající informace německy (návštěvníky E-shopů apod.). Když se vysloví spojení “překlad webových stránek”, neznamená to nic jiného, než “precizní lingvistickou práci”, při níž se nový text překlad stává novým originálem, který dále prodává výrobky a služby. Jeho čtenář jej přirozeně čte a věří mu.

Text překladů webových stránek do německé

Je to text, kterýžto ve čtenáři vzbudí zájem a důvěru a přesvědčí ho svou originalitou se o služby či produkt vážně zajímat, popřípadě za ní/něj utratit peníze. Překlad webových stránek je vysoce sofistikovaným oborem – řemeslem na pomezí více oborů: IT technologie, marketing, překlad. Překlad do němčiny by měl komplikovanějších případech lépe vyhotovovat německý mluvčí, anebo text webu přeloží do němčiny český překladatel a korektor jej zkontroluje a stylisticky doladí ale měl by někdy znát význam zdrojového textu.

KOREKTURY NĚMECKÝCH TEXTŮ

Takový korektor německých textů, se opět dokáže orientovat i ve zmíněných oborech a jazyce jako takovém. Opravuje jazyk a technicky ovládá web – nastavení, přístupy, orientaci v něm, kód, zachování kódu ( pokud není překlad vyloženě například ve formátu Word). Takový překladatel – korektor zná češtinu jazyk na patřičné úrovni a dokáže pro překlad webu konzultovat i výchozí text webu – tedy český jazyk.

Informace a objednávku překladu webových stránek z/do němčiny naleznete ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlad webových stránek do němčiny