Technické expresní Překlady do angličtiny

 • 15.12.2014
Překlady do angličtiny. Vysoké normy pro překlad do anglického jazyka. Překlady anglických manuálů.

Překlady do angličtiny. Vysoké normy pro překlad do anglického jazyka. Překlady anglických manuálů. Vysoké normy pro kvalitu technického překlad. Provádění též překladu úředně ověřeného jak z angličtiny, tak do angličtiny. Expresní nacenění technického překladu. Expresní a běžné překlad do angličtiny. Překlady slovenština-angličtina, čeština-angličtina, ruština-angličtina.  Vysoká disponibilita technického překladatele a přímý kontakt s překladatelem. Expresní kontakt: +420 608 666 582:

Rychlé překlad do angličtiny: Je možné vypracovat expresní překlad i do jazyka. Rozdíl v expresnosti není veliký, jen je třeba dobře volit, který odborník a jakým způsobem bude na překladu pracovat. Některý překladatel se specializuje na daný obor (právo, ekonomie) a je v něm tedy nejlepší, jiný překladatel se zase specializuje na jiný obor (marketing, ekonomie) a tedy využívá jiné slovní zásoby.

Překlady z angličtiny +

Je taktéž možné dosáhnout velmi dobrých výsledků u překládání z jednoho cizího jazyka do druhého. Důležité je jen, vědět co přeložit a jak. Překladatel musí bezvadně ovládnout oba z nich a navíc překlad podléhá i odborné korektuře. Druhou a snadnější variantou je, když překlad vyhotovuje zahraniční překladatelka, ta vlastně poté překládá jen jeden cizí jazyk, ale z pohledu češtiny se zdá, že se jedná o jazyky dva.

Překlad do angličtiny: expres

Překladatel angličtiny dnes už pracuje výhradně na osobním počítači. Angličtina se překládá v textovém editoru, nebo jiném editoru a překladatel usednutím za počítač započíná velmi soustředěné dílo zvané – překlad. Jakmile se překladatel do procesu překládání dostane a osvojí si styl a slovní zásobu, jde mu práce již rychleji, než na začátku překladu. Z takovéhoto hlediska jsou pro překladatele výhodnější větší překladatelské celky.

Překlady do angličtiny: technické manuály

Naši techničtí kolegové realizují technický překlad do angličtiny pod taktovkou následujících charakteristik: vysoká disponibilita pro překlad, technické zázemí včetně CAT nástrojů a gramotnosti v grafických formátech, mimořádné zaměření na techniku a IT: se schopnostmi plnění méně standardních technických požadavků na překlad jak v dimenzi oboru překladu, tak v oblasti zpracování souboru/textu.

Charakteristika technických překladů DO ANGLIČTINY:

 • profesionální účast překladatele angličtiny na 1 daný projekt
  pochopení smyslu funkčnosti manuálu/zařízení a jeho překlad z jazyka
  použití správné terminologie + CAT tools
  jazyková kontrola přeloženého textu
  práce v různorodých formátech
  výkonnost cca 30-40 normovaných stran týdně
  odhalení chyb v původním manuálu a upozornění na ně
  komunikace s klientem ohledně nejasností v překladu
  dlouhodobá spolupráce stálého překladatele s dovozci technických zařízení a celků

Technické překlad z/do anglického jazyka lze objednat – ZDE.

Překlady do angličtiny: slovníky

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,