Překlady plných mocí z/do němčiny

  • 10.2.2013
Státní znak Německa. Ověřené překlady a tlumočení jazyka německého. Expresní kontakt: 608 666 582.

Státní znak Německa. Ověřené překlady a tlumočení jazyka německého (PŘEKLADY DOKUMENTŮ S OVĚŘENÍM pro účely trestního řízení a pro účely obhajoby – expresní překlad pro urgentní účely / noční práce překladatele / až 30 NS soudně znaleckého překladu dokumentů do němčiny). Expresní kontakt: 608 666 582.

  • překlady plných mocí na počkání
  • pro firmy rychlá elektronická varianta překladu
  • možnost objednání přes E-mail
  • čas dodání: za 2 hodiny
  • jazyky: angličtina, němčina, ruština, italština
  • expresní kontakt: 608 666 582

 

Překlady s ověřením se samozřejmě vztahují i na tak důležitou komponentu právního styku, jako je plná moc. Pro své klienty: právní kanceláře (nejen Překlady plných mocí do němčiny. Nadále překládáme z/do němčiny i další texty, jako smlouvy, notářské zápisy, překlady faktur, dodatků smluv – dohod, smluvních podmínek do němčiny, apod. ), firmy, občany, vyhotovujeme překlady „s razítkem“ tedy tzv. plné moci i na počkání. Nejstandardnějším, protože nejčastějším případem je avšak překlad do 1 – 2 dnů.

TERMÍNOVÉ ROZVRŽENÍ PŘEKLADU PLNÉ MOCI

Pakliže ale zákazník potřebuje svou plnou moc využít v mezijazyčném styku již velmi rychle, snažíme se vyhovět a překlad dodat na počkání. Je-li to možné i do 1 hodiny. Shrneme-li tedy častost a expresnost u ověřeného překladu do dvou bodů, je soudní tlumočník schopen překládat plné moci a jiné artefakty oficiálních listin do: 1 hodiny od přijetí překladu, 1 dne od přijetí překladu.

PŘEKLADY DOKUMENTŮ S OVĚŘENÍM

Přijímaný dokument např. v českém jazyce mívá (překlady plných mocí do němčiny) zpravidla jedinečnou hodnotu a proto se jeho překlad, který je fyzickým dokumentem vypracovává z kopie, ověřené kopie, resp. samotný úřední překlad ve svém výsledku je kombinací ověřeného překladu, např. zmíněné plné moci a jeho překladu, avšak pro samotný překlad (než dojde k fyzickému předání/zaslání úředního překladu) postačí prozatím kopie ověřená.

ČÁST PŘEKLADU PLNÉ MOCI V NĚMČINĚ: 

1. die Erbschaft ablehnt, eventuell die Erbschaft mit Vorbehalt des Pflichtanteiles ablehnt,
erklärt, dass er die Erbschaft nicht ablehnt oder dass er die Erbschaft annimmt,… Pokrač.: …2. die Liste des Nachlasses vorbehält oder erklärt, dass er das Recht auf den Vorbehalt der Liste nicht geltend macht.

NĚKTERÉ ČÁSTI NĚMECKÉ PLNÉ MOCI PRO PŘEKLAD

3. auf die Erbschaft zugunsten des zweiten Erbes verzichtet 4. die Vereinbarung über die Erbauseinandersetzung, die Vereinbarung über die Aufteilung des Nachlasses,… Pokračováí textu plné moci: …Vereinbarung über die Höhe der Erbanteile oder die Vereinbarung über die Auseinandersetzung des Pflichtanteiles abschließt 5…. Pokračování textu plné moci v německém jazyce (Překlady plných mocí do němčiny) …die Rechtsmittel einlegt und auf diese verzichtet, 6. die Entscheidungen und andere Schriftstücke des Gerichtes (des Gerichtskommissars) annimmt.

Žádáte-li od nás ověřený překlad plné moci z/do německého jazyka, jsme vám k dispozici ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,