Překlady smluv obchodních do angličtiny

  • 27.9.2018
Překlady smluv do angličtiny: Soudní tlumočník anglický jazyk Praha 1, 2, 3 až 22. Soudně ověřené překlady úředních listin a ověřovacíh doložek. Překlady smluv, rodných listů, výpisů, maturitních vysvědčení. Tel: +420 608 666 582.

Překlady obchodních smluv do angličtiny a anglické jazykové korektury. Překlady nájemních smluv do angličtiny. Překlady kupních smluv do angličtiny. Překlad mandátní smlouvy do anglického jazyka s ověřením. Překlady hypoteční smlouvy se soudním ověřením do angličtiny. Překlady leasingové smlouvy do angličtiny expresní metodou. Pro další dotazy volejte expresní linku t: 608 666 582

  • překlady smluv z/do angličtiny od 320 Kč za stranu i s ověřením
  • sleva 21 % pro neplátce DPH
  • předávání ověřených smluv v Praze 1
  • možnost expresního a víkendového překladu smlouvy
  • expresní kontakt: 608 666 582

Obchodní smlouvy překládáme v termínech běžných, i expresních – a to v oboru konkrétního jazyka, a to způsobem, který se dotvořil za léta praxe v oboru. Způsobem, který by se dal definovat jako: odborné ovládnutí nejenom právního jazyka, tedy lexika, ale také pochopení smyslu a podstaty právních smluv. Mezi nejčastěji citované smlouvy bychom mohli jmenovat: smlouva nájemní (často předmětná pro nájemní vztahy v Praze 1 až Praze 15  uzavírané mezi cizími státními příslušníky a obchodníky s realitami), smlouvy o dílo, pracovní smlouvy, smlouvy kupní, smlouvy zprostředkovatelská (překlad smlouvy do angličtiny – s ověřením, němčiny – i s ověřením, španělštiny – soudní ověření, italštiny – ověření soudní) atd.

EXPRESNÍ PŘEKLADY KRÁTKÝCH SMLUV

Příklad zadání krátkého překladu: přijetí smlouvy 2 NS v 10 hodin, překlad za cca 3 hodiny – dodání překladu ve 13 hodin i s rezervou (v extrémním případě, lze překlad 2 stránkové smlouvy nečítající „plný text“ dodat i za méně, než 2 hodiny).

PŘEKLADY OBCHODNÍ DOHODY A DODATKU SMLOUVY

Objednání překladu obchodní dohody, byla v rozsahu 21 normovaných stran a pracovali na ní 2 kolegové, soudní znalci v oboru anglický jazyk (překlad + korektura + dopřeklad dodatku staré dohody do angličtiny). Častí právní klienti pro překlady smluv: patří sem právní kanceláře v Plzni, Brně, Praze a v Liberci, a řada dalších náhodných subjektů majících nějaký důvod k objednání překladatelských služeb. Pro zákazníky z celé ČR můžeme překládat i o víkendu (či nočním čase), nebo dodat překlad smlouvy v expresně krátkém čase vypracování. Smlouvy o velmi krátkém rozsahu v množství: 2-4 strany se dají přeložit např. během 2 hodin či za 1 dopoledne.

Autentický text překladu Smlouvy o nájmu

Překlad smlouvy o nájmu (překlad smlouvy o nájmu se soudním ověřením za 1 pracovní den): III.5. „Nájemce je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu, změní-li se okolnosti, z nichž Smluvní strany při vzniku závazku z této Smlouvy zřejmě vycházely do té míry, že po Nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a začíná běžet od prvního (1.) dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Pronajímateli.“

Benefity překladů smluv z angličtiny a němčiny:

⦁ Překlad smlouvy, kterou vypracoval notář, právník – odborný právní a návazný obsah
⦁ Autentický jazykově odborný obsah angličtina, čeština, němčiny / rodilý mluvčí – korektor
⦁ Nadstandardní množstevní norma pro překlad smlouvy – až 20 stran během 1 dne (němčina, angličtina)
⦁ Rychlé objednání překladu
⦁ Rychlé zadání překladu smlouvy do italštiny, angličtiny, němčiny apod.

Share Button
Zařazeno do témat: ,