Překlady z angličtiny

Technické překlady manuálů z anglického jazyka ve formátu PDF: překlady v týmu, včetně jazykových korektur i externě přijatých technických textů. Překlady manuálů z angličtiny expres: překlady návodů, protokolů kvality. Kvalitní překlady od expertních překladatelů a inženýrů v oborech: strojírenský, elektrotechnický, chemický, textilní apod. Překlady administrativně obchodních dokumentů pro stálé klienty: technika, protokoly, překlady, angličtina. Kontakt: 608 666 582.

Technické překlady manuálů z angličtiny ve formátu PDF: překlady v týmu, včetně jazykových korektur i externě přijatých technických textů. Překlady manuálů z angličtiny expres: překlady návodů, protokolů kvality. Kvalitní překlady od expertních překladatelů a inženýrů v oborech: strojírenský, elektrotechnický, chemický, textilní apod. Překlady administrativně obchodních dokumentů pro stálé klienty: technika, protokoly, překlady, angličtina. Kontakt: 608 666 582.

Od robotiky, přes protokoly k obchodním listinám

Robotika – dodělávky: Protokoly, obchodní listiny. Klient k daným manuálům dodal další listiny a protokoly k překladu. Protokoly s ověřením. Jednalo se celkem o 3 protokoly kvality, které jsme měli přeložit do pondělí společně s dodávkou přeložených manuálů k úterní klientově prezentaci ohledně svých rehabilitačních systémů. Ty jsme přeložili v expresně krátkém termínu a dodali klientovi ještě přeložené jeho listiny, které byly předmětem extra požadavku, který vznikl až v průběhu překládání manuálů.

Překlady z angličtiny: detaily

Manuály, dodatky k manuálům a protokoly čítaly celkem 55 normovaných stran textu ve formátu PDF, jehož překlad stylizujeme do stejného formátu. Pro překlad tohoto rozsahu a typu, potřebujeme jako překladatelé i jako editoři formátu 10 dní času pro dokončení celého díla (překlad + grafické zpracování). Překlady manuálů dodáváme ve standardní variantě v množstvích cca: 50 – 100 normovaných stran týdně. Expresní linka pro technické překlady odpovídá na dotazy týkající se: termínů, kvality, způsobu zpracování.

Termíny zpracování překladů z angličtiny

Na termíny zpracování anglických překladů má vliv celá řada faktorů. Nejvýznamější z nich je: rozsah překládaného textu, jenž je dále ovlivňován faktory dalšími, jako např.: typ textu-tématu, typ formátu. Nadále: typ metody překladu, počet překladatelů partecipujících na překladu apod. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku překladů v ostatních jazycích, jako: technické překlady němčiny,  překlady z/do italštiny, překlady z a do slovenštiny. V neposlední řadě a zejména v Praze, jako: překlady do ruštiny, překlady do portugalštiny, překlady angličtiny (překlady bezpečnostních listů z angličtiny a překlady z chemie). Na území ČR a převážně pro farma a medical firmy, jako: překlad z polštiny a překlady maďarštiny.

NÁSTIN REÁLNÝCH MOŽNOSTÍ PŘEKLADU Z ANGLIČTINY

Překlady z angličtiny, realizujeme ve věrohodných časových plánech, tj. vždy s ohledem na reálné možnosti. 1 hodina pro překlad 3/4 strany normovaného textu, tedy např. krátké plné moci, se soudním ověřením, z anglického jazyka – je reálná. Není reálný překlad 10ti stránkové smlouvy z angličtiny za 1 hodinu. A a to ani pokud by na překladu pracovalo 10 překladatelů (i za předpokladu, že by se podařilo vytvořit za méně než 8 minut tým 10 překladatelů). Z odborného hlediska by vylezl z překladu terminologický paskvil s nulovou právní hodnotou v daných nárocích na daný dokument.

Překlad z angličtiny do češtiny

Překlady z angličtiny do češtiny realizujeme v několika hlavních a prestižních kategorií: překlady z angličtiny do češtiny ve věci medicínské a laboratorní techniky, a překladů z ní. 2) překlady technické – mimo-lékařské obory, 3) vydání nových českých bezpečnostních listů z anglických podkladů – což je veřejnostní nazýváno jako „překlady bezpečnostních listů“. 4) nadále překlady náročných formátů a překlady Excelových souborů (u všechny typů formátů, zpracováváme i grafiku), 5) překlady z oblasti medicíny, zejména pak překlady lékařských zpráv z angličtiny do češtiny, 6) překlady s ověřením do 1 hodiny v Praze, tj. expresní překlady z angličtiny do češtiny v extrémně krátkých termínech, než jaké nabízí konkurence. 7) překlady smluv a obchodních nabídek – tj. překladů z práva z anglického do českého jazyka.

Žádáte-li od nás technický, nebo administrativní překlad z angličtiny pro české úřady – kontaktujte nás ZDE.

 

Share ButtonŠtítky: ,