Překlady z italštiny

 

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlady smluv a dohod nejenom do italštiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Časté srovnávání například s angličtinou ale v poslední době spíše žádaná varianta pro překlad anglicko-italský, stejně tak, jako česko-italský. Italština je jiný systém jazyka než angličtina a z toho důvodu je přirovnávání často opravdu obtížné, nebo nejméně úkolem pro odborníka. Italština má relativně náročnou gramatiku, ale naopak je tu snadná a zvládnutelná fonetická výslovnost. V italském jazyce dochází k časování a skloňování slovního druhu slovesa podobně, jako v českém jazyce. Dále je velmi anglických lexik a hlavně těch s italským původem, co jsou s jejich italskými podobnými výrazy téměř identické. Kdo se naučí italštinu a zvládne rozsáhlejší italský slovník, porozumí také zdařile anglickým speciálním výrazům.

PŘEKLADY DO ITALŠTINY:

  • Překlady se soudní ověřením – expresně Praha.
  • Překlady smluv do italštiny.
  • Překlady listin do italštiny.
  • Překlady plných mocí do italštiny.
  • Překlady lékařských zpráv a medicínské překlady do italštiny.
  • Překlady webových stránek do italštiny.
  • Lokalizace bezpečnostních listů do italštiny.

 

Pro rychlé informace ohledně ověřených překladů nás kontaktujte prosím – ZDE.

 

Share Button