Překlady z polštiny

OBRÁ. Komplexní servis v rámci překladů z/do polštiny, a to včetně ověřených překladů. Překlady polského jazyka s ověřením po celé ČR. Pro překlady odborné - komerční disponujeme kvalitní základnou kolegů pro polský jazyk: právníci, lékaři, inženýři v technických oborech.

Komplexní servis v rámci překladů z polštiny, a to včetně ověřených překladů. Překlady polského jazyka s ověřením po celé ČR. Pro překlady odborné – komerční disponujeme kvalitní základnou kolegů pro polský jazyk: právníci, lékaři, inženýři v technických oborech. Normativně rozsáhlé překlady z polštiny. Tým 1 soudní znalce + jeden tlumočník (technik) a znalec medicinské polštiny, lékař. Možnost překladů z oblasti polské lékařské techniky v exportu do ČR, tzv. exportní právně-technické překlady certifikací a dokumentací. Překlady bezpečnostních listů z polštiny dle legislativního zadání.  Kontakt: 608 666 582.

Překlady z polského jazyka pro obchodní a obchodující subjekty z Polska a s Polskem. Překlady pro soukromé osoby, živnostníky a firmy s nejvýhodnější cenovou dotací na trhu, totiž s překlady bez zprostředkovacích poplatků. To vše v oborech:

JAKÉ OBORY PŘEKLÁDÁME Z POLŠTINY

  • 1) Překlady z polštiny v oblasti chemie a překladů bezpečnostních listů (BL),
  • 2) Překlady z polštiny v oblasti cestovního ruchu,
  • 3) Překlady z polštiny v oblasti překladů webových stránek, prezentací a obchodních nabídek,
  • 4) Překlady z polštiny v oblasti práva a právních překladů,
  • 5) Překlady z polštiny v oblasti notářských listin a úkonů,
  • 6) Překlady z polštiny v oblasti stavebnictví, výroby,
  • 7) Překlady z polštiny v oblasti strojního průmyslu,
  • 8) Překlady z polštiny v oblasti architektury atd.,
  • 9) Kapacita překladů pro polštinu: 1000 NS/týden.

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV DO POLŠTINY

V rámci evropských jazyků nepatří sice polština mezi nejrozšířenější, v česko-polském měřítku i v rámci překladů z polštiny však hraje důležitou roli. Ať už jde o obchod, techniku či překlad například lékařských zpráv z pacientovi dokumentace u polského lékaře. Překlady polštiny (chemický zákon a překlad bezpečnostních listů) v českých zemích. U překladů z polštiny Vám vytvoříme cenovou nabídku na míru, dle množství a oborového zaměření překladu.

ODBORNÉ PŘEKLADY POLŠTINY

Překlady odborných textů jsou různých zaměření a úrovní obtížnosti. Z polštiny jsou to třeba překlady technické dokumentace např. ze zemědělství, certifikáty, osvědčení, překlady vědeckovýzkumné, překlady knih a jiné. Z polštiny překládáme všechny texty z přírodních věd, od zemědělství, až po překlady z medicíny a překlady lékařských zpráv. Nadále všechny texty anotací a materiály ke studiu z polštiny.

Překlady manuálů z polštiny

Realizujeme, jako technický překlad včetně požadavků na zpracování české nebo polské grafiky. Překlad manuálu z polštiny dodáváme s konvertovanou, upravenou, vylepšenou grafikou i u graficky problematických formátů. Technické překlady pro brožury a katalogy ve věci exportovaných Excelových dat, překládáme z polštiny – jako běžný text, tj. zpravidla jako normovanou stranu. Překlad cca 40 normovaných stran z polského jazyka, trvá přibližně 1 týden, je-li řeč o běžném termínu zpracování.

Zpracování bezpečnostních listů z polštiny

Probíhá v souladu s legislativními požadavky (nejedná se o překlad). Překlad „bezpečnostních listů“ je obecně ošetřen chemickým zákonům a je prováděn osobou odpovědnou za vydání bezpečnostního listu. Norma pro vystavení nových bezpečnostním listům v polštiny pro chemické směsi.

Zpracování bezpečnostních listů z polštiny

Probíhá v souladu s legislativními požadavky (nejedná se o překlad). Překlad „bezpečnostních listů“ je obecně ošetřen chemickým zákonům a je prováděn osobou odpovědnou za vydání bezpečnostního listu. Norma pro vystavení nových bezpečnostním listům v polštiny pro chemické směsi (chemické látky a směsi, klasifikace chemických látek a směsí, značení chemických látek na obalech, nové výstražné symboly chemických látek, třídy nebezpečnosti chemických látek, nové piktogramy, chemické látky, nebezpečné chemické látky a směsi definice, značení chemických látek od 1.6 2017, CLP symboly) a produkty, činí cca 14 bezpečnostních listů týdně. K polským bezpečnostním listům přeložíme také technické etikety či případně dodáme kompletní grafiku etiket. Nadále provedeme technický či právní překlad. Tým překladatelů polštiny: osoba odpovědná za vystavení polského bezpečnostního listu + technik inženýr, farmaceut.

 

Pro poptávku překladu z polštiny či ceny nás kontaktujte ZDE.

Share Button