Technické překlady do němčiny

  • 5.3.2015
Překlady z/do německého jazyka bez zprostředkovacích poplatků. Překlady němčiny s garancí 2 roky. Překlady s ověřením a technické překlady z i do německého jazyka. Jedny z nejvýhodnějších cen na trhu překladů. Překlady bezpečnostních listů a etiket do němčiny. Překlady lékařských zpráv německými lékaři a syntézy lékařských zpráv a dokumentací pacienta. Překlady technických textů a nestandardních zakázek a textů v méně častých formátech. Rychlý kontakt: 608 666 582

Překlady z/do německého jazyka bez zprostředkovacích poplatků. Překlady němčiny s garancí 2 roky. Překlady s ověřením a technické překlady z i do německého jazyka. Jedny z nejvýhodnějších cen na trhu překladů. Překlady bezpečnostních listů a etiket do němčiny. Překlady lékařských zpráv německými lékaři a syntézy lékařských zpráv a dokumentací pacienta. Překlady technických textů a nestandardních zakázek a textů v méně častých formátech. Rychlý kontakt: 608 666 582

V překladech do němčiny zpracováváme obecně celé portfólio nabízených služeb.  Výjimkou není kategorie ověřených překladů, které realizujeme přednostně pro firemní nebo urgentní a potřebné zákazníky. Mimo ověřené překlady do němčiny se specializujeme na sektor: chemie, průmyslu a medicíny.

  • Překlady technické – do němčiny
  • Překlady lékařských zpráv – do němčiny.
  • Překlady webových stránek – do němčiny.
  • Expresní překlady – do němčiny.
  • Překlady smluv – do němčiny.
  • Překlady listin s ověřením – do němčiny.

Překlady do němčiny: chemie + tým

Pro překlady z chemie je k dispozici tým v čele se dvěma chemiky pro úpravy a revize bezpečnostních listů a nadále celý tým překladatelů pro překlad do jazyků, tedy ne jenom toho německého. Technické překlady jsou zpracovány kolegy, „manualisty“, tedy specialisty na překlady technických manuálů. Lékařský překlad, jako deklarovaná prestiž, jsou realizovány, kolegy lékaři.

Překlady do němčiny: plné moci

Smlouvy, překlady s právním obsahem a vše, co má být ověřeno ověřovacím razítkem. Zpravidla vypracováváme překlady plných mocí pro všechny firemní klienty. V případě smluv a dalších právně koncipovaných dokumentů garantujeme právní správnost a obsah terminologie práva dle zákona.

Překlady do němčiny: chemie, manuály

Specifickou kategorií německých překladů jsou dodávané upravené bezpečnostní listy a etikety v němčině. Listy upravujeme a stavíme dle platné legislativy (většinou tvoříme tzv. dlouhý bezpečnostní list, list o 16 bodech až 17 normovaných stran) – stejná cena za německou mutaci. U manuálů je rozvrh prací striktně řízen normou. Ta spočívá v normovaných stranách nebo slovech výchozího nebo cílového textu.

Překlady do němčiny: specifika

Poslední zakázka německých překladů z chemie (poslední únorový týden): vypracování 4 standardizovaných MSDS do německého jazyka, tzn. zpracování české předlohy + vypracování německého listu s ohledem na místní legislativně-jazyková specifika, s přihlédnutím, jako ke garantovi, k nařízením ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015.

Pro překlad překlad z němčiny – nás naši klienti zpravidla kontaktují ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: