Překlady webových stránek do italštiny

  • 10.5.2021
Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlady webových stránek italštiny a angličtiny. Pro informace ohledně překladu www, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

  • překlad webových stránek rodilým mluvčím + italským grafikem
  • práce v náročných aplikacích a rozhraních
  • možnost italského copywritingu
  • vytvoření obsahu v italštině
  • italský E-shop
  • vedoucí projektu: Gustav Vigato
  • expresní kontakt: 608 666 582

Opravdu důležitou skupinou překladů posledních let se stávají tzv. překlad webů (webových stránek – jinak řečeno tzv. lokalizace. Lokalizace neznačí nic jiného, než překlad webů odpovídající metodou tak, aby samotný překlad přeloženého webu (většinou do italštiny), splnil účel stejně tak dobře, jako výchozí – původní stránka. S tímto typem překladu navíc překladatel pracuje vědom si i dalších okolností z jiných oborů, nejenom tedy “internetový jazyk”, ale také samotná technická znalost překladu webových stránek (podle toho jak se web do (italštiny) překládá).

Překlady webových stránek do italštiny časově

Překlady webů do italštiny může být totiž velmi časově a technicky náročnou činností s nutnou znalostí pokročilé uživatelskou základny pro ovládání nejenom PC, různých textových editorů a programů, ale také orientace v jazyce HTML kód apod. Překlady webů (dnes také hojně překládaných E-shopů) do italštiny využívají společnosti s obchodním plánem zaměřeným na Itálii a tedy italský web a jeho italské čtenáře (návštěvníky E-shopů apod.). Když se vysloví spojení “překlad webových stránek”, neznamená to nic jiného, než “precizní lingvistickou práci”, při níž se nový text překlad stává novým originálem, který dále prodává výrobky a služby. Jeho čtenář jej přirozeně čte a věří mu.

Text překladů webových stránek do italštiny

Je to text, kterýžto v italském čtenáři vzbudí zájem a důvěru a přesvědčí ho svou originalitou se o služby či produkt vážně zajímat, popřípadě za ní/něj utratit peníze. Překlad webových stránek je vysoce sofistikovaným oborem – řemeslem na pomezí více oborů: IT technologie, marketing, překlad. Překlad do italštiny by měl komplikovanějších případech lépe vyhotovovat italský mluvčí, anebo text webu přeloží do italštiny český překladatel a italský korektor jej zkontroluje a stylisticky doladí.

KOREKTURY ITALSKÝCH TEXTŮ

Takový korektor italských textů, se opět dokáže orientovat i ve zmíněných oborech a jazyce jako takovém. Opravuje jazyk a technicky ovládá web – nastavení, přístupy, orientaci v něm, kód, zachování kódu ( pokud není překlad vyloženě například ve formátu Word). Takový překladatel – korektor zná češtinu jazyk na patřičné úrovni a dokáže pro překlad webu konzultovat i výchozí text webu – tedy český jazyk.

DALŠÍ PŘEKLADY WEBOVÝCH STRÁNEK: 

Informace a objednávku překladu webových stránek z/do italštiny naleznete ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,