Vyřízení mimořádného Apostilu

  • 4.2.2020
Referent a jeden takový případ vyřízení mimořádné apostille: V některých případech proti klasické Apostille, není při zařizování, potřeba fyzické přítomnost originálních dokumentů, křestních listů, rodných atd., stačí jejich sken/fotka. Dále pak: Jsou-li oba dokumenty vystaveny jednou institucí, bude potřeba pouze jedno „ověření„. Pokud listiny vystavovaly odlišné instituce, pak dvojí ověření. Tedy cena může být 1x nebo 2x. Vždy je vše odvislé od podkladů zaslaných klientem, na tyto mi navazujeme a reagujeme – zkrátka vycházíme z nich, jako z dané a neměnné věci. Dále: Poté, co ministerstvo doručí ověřovací listiny, bude potřeba jejich překlad – ten zajišťujeme do cílových jazyků (arabština, polština, ruština, angličtina, němčina, italština, atd.). Cenový odhad tohoto nemůžeme dát někdy úplně předem (ale sdělíme např. cenu za I. část úkonu a II. část dle postoje ministerstva). Tento postup volíme na žádost klienta, jako novum a poté samozřejmě je potřeba přeložit a svázat původní dva dokumenty s jejich překlad. Tam už budou originály/kopie s odpovídající legalizací, potřebné.

Co dále?

  • Krok č. 1: Poslat fotografie/skeny dokumentů na ověření.
  • Krok 2: Zašleme cenový odhad překladů těchto 2 dokumentů.
  • Krok 3: Po potvrzení ceny, začínáme „zařizovat ministerstva“.
  • Krok 4: Slosování Sportky, jehož Šťastným Číslem® bude počet pracovních dní, než přijde odpověď z daného úřadu.
  • Krok 5: Cenový odhad překladu ov. listin. atd až po schůzku s předáním.

Doba vyhotovení apostille

Oproti klasické apostile či superlegalizaci, kdy se ověřuje osoba, jenž dokument vydala, zde se ověřuje instituce. A oproti klasickému postupu na ministerstvech ZV a Spravedlnosti, ověření církevního dokumentu neprobíhá osobně, posílá se to dopisem. Tedy, doba vyhotovení není v řádu jednotek dnů, ale jednotek týdnů.

Co tedy do ceny za ověření

Musíme vždy stanovit individuálně, některé varianty apostill a ministerstvech – jsou specifické a tudíž případy sami pro sebe. Cena by však neměla překročit naši cenu za vyběhání běžné Apostilly – kde lze dohledat konkrétní ne příliš stručné problémy, které při vyřizování apostille mohou nejednou nastat. Zkrátka je to vždy hodně individuální záležitost a ne každé ověřování je stejné. Liší se, co do jazyka, typu listiny, to do ministerstva, ambasády apod. Žádáte-li vyřízení apostille, můžete nás bez zdlouhavého studia postupů a možných nástrah, si život zjednodušit a kontaktovat nás ZDE. Součástí služeb s vyřízením apostille je také pochopitelně překlad daného dokumentu nebo překlad dané apostille do cílového jazyka tak, jak klient pro svůj účel žádá.
Share Button
Zařazeno do témat:

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vyřízení mimořádného Apostilu