Znalecké překlad: psychologie / psychiatrie

  • 28.12.2020
Překlady lékařských textů, mimo lékařské překlad, též překlad znalecké: psychologie, biologie apod. Normativa pro normované strany

Překlady lékařských textů, mimo lékařské překlad, též překlad znalecké: psychologie – psychiatrie, biologie apod. Normativa pro normované strany. Překlady pro dospělé i dětské pacienty. Expresní kontakt: +42…

Našim klientům jsme v posledních týdnech dodali několik znaleckých překladů z oboru psychologie. Jednalo se o zprávy klinických psychologů pro účely pracovní neschopnosti a lékařské zprávy lékařů specialistů s atestací v oboru: psychiatrie.

Znalecké překlad: angličtina, němčina

Překlady lékařských zpráv do angličtiny (překlad: psychologie – psychiatrie) a němčiny pro lékařské i nelékařské účely dodáváme zejména v kombinaci s češtinou (angličtina, němčina) a slovenštinou (angličtina, němčina). Na překladech pracují lékaři či znalci v oborech, jakými psychologie, biologie či případně farmacie apod.

Znalecké překlad: lékařské zprávy

Termíny pro dodání lékařských zpráv jsou závislé na jazykové kombinaci, směru překladu a počtu partecipujících odborníků (zpravidla 1-2 lékařů přeloží 12 stran za 1-1,5 dne). Běžný termín pro dodání např. 8 normovaných stran zpráv, se může v jazyce pohybovat v rozpětí: 1-3 dny. V posledním týdnu (během měsíce 2016), jsme nepatrně rozšířili tým o dva mladé lékaře + jednoho psychologa.

PŘEKLADY OBOR PSYCHIATRIE – PSYCHOLOGIE

„Výrobní kapacita“ se tak z titulu „mladosti“ týmu opět posunula i směrem k „termínové kvalitě“. Tu jsme, bez extrémní zátěže, schopni poskytnou zpravidla: i do 1 dne od zadání překladu. Postup je následující:

  • Domluvení termínu s lékařem či znalcem specialistou
  • Informování pacienta o termínu překladu a fixace termínu u znalce/lékaře
  • Přijetí objednávky od klienta + potvrzení objednávky
  • Pokyn k zahájení překladu lékaři či znalci v oboru
  • Vrácení realizované překladu lékařem či znalcem v oboru
  • Zaslání překladu pacientovi – klientovi
  • Vyčkání na potvrzení přijetí překladu klientem – pacientem
URGENTNÍ PŘEKLADY ZPRÁV Z PSYCHIATRIE

Urgentní překlad lékařských zpráv z oboru psychiatrie do angličtiny – Národní ústav duševního zdraví – Klecany. Překlad do anglického jazyka psychiatrem a psychologem. Realizace překladu za 12 hodin. Rozsah překladu 13 NS. Překládající odborník: započíná práci v 10:00. Dodání práce překladu do 22:00 nebo dříve. Zapojení odborníci: MUDr., PhDr. Základní diagnosa:

Akutní polymorfní psychotická porucha bez sc. Diagnosa F230. Překlady psychiatrických zpráv a psychologických posudků do angličtiny a němčiny. Překlady zpráv expresní metodou do 1 dne. Překlady pro všechny české a zahraniční pacienty. Expresní kontakt tým MUDr. Schwarze

Žádáte-li znalecké překlad lékaři či znalci v oboru, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,