Ceny aktualizací bezpečnostních listů

  • 11.6.2020

Aktualizace bezpečnostních listů a lokalizace do českého, slovenského či jiného jazykového prostředí.

CENA AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ: 

  • Ceny aktualizací bezpečnostních listů se liší, dle odebíraného množství.
  • U odebrání jednoho listu pro 1 produkt je cena cca 2400 – 2800 Kč dle rozsahu.
  • Pokud zákazník objedná počet listů 3-4, jsme schopni učinit cenu od 2200 Kč / list.
  • Pokud je listů více, jak 5, lze cenu snížit na / od 1700 Kč / list.
  • Oznámení do českého registru CHLAP pro každý výrobek od 230 Kč.

Výrobky ze zemí mimo EU

Pokud je výrobek dovážen přímo ze země mimo EU (např.: Ukrajina, Finsko, Rusko Turecko), je potřebné oznámit každou složku do Evropské chemické agentury (ECHA), každá složka se ohlašuje zvlášť á 350 Kč, t.j. celkový počet složek (předpokládáme cca 20), tedy cenově 20 x 350 Kč. Aktualizaci provádíme vždy na poptávku zákazníka u jednoho nebo více listů. Počet výrobků je dán poptávkou zákazníka a nijak jej neovlivňujeme. Aktualizovat 25 listů zabere asi 1-2 pracovní týdny.

Nebezpečné látky ze zemí EU

Lokalizujeme dle národních parametrů a registrujeme do databáze CHLAP. Provádíme etikety nebo dodáme zákonné texty pro etikety + kontrola grafického návrhu klienta. Registrace do databáze CHLaP probíhá současně s aktualizací bezpečnostního listu nebo jeho novým provedením při dovozu nebo uvedení nebezpečné látky na trh. Etikety jsou zasílány klientům současně s aktualizovanými listy.

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Ceny aktualizací bezpečnostních listů